Hlavní navigace

Cisco: Deset mýtů o kybernetické bezpečnosti v SMB

11. 6. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © Silvano Rebai - Fotolia.com
Cisco uvádí, že si malé a střední podniky navzdory očekáváním vedou v oblasti kyberbezpečnosti velmi dobře. Většina dotázaných se snaží udržovat svoji infrastrukturu aktuální a přes dvě pětiny provádí dvakrát do roka bezpečnostní cvičení.

Společnost Cisco vydala studii s názvem Big Security in a Small Business World, ve které se zabývá tím, jak malé a střední podniky (SMB) při svém rozvoji aplikují kybernetickou bezpečnost. Zaměřila se i na deset mýtů okolo kybernetické bezpečnosti těchto firem.

Ty si totiž podle Ciska oproti obecným předpokladům vedou velmi dobře. Studie totiž odhalila, že malé a střední podniky berou bezpečnost velmi vážně, ale také, že jejich inovativní přístup k bezpečnosti přináší úspěchy.

Mýtus 1: Pouze velké organizace jsou pod drobnohledem

V roce 2019 se menší organizace podle společnosti potýkaly se stejnou úrovní veřejné kontroly jako jejich větší protějšky. Minulý rok dobrovolně zveřejnilo 59 % malých a středních podniků své nejvýznamnější bezpečnostní incidenty.

Cisco dodává, že u větších podniků to bylo téměř stejně, konkrétně 62 %. Celkem 74 % malých a středních podniků obdrželo dotazy od zákazníků na to, jak nakládají s jejich údaji – ve srovnání se 77 % větších organizací. 

Mýtus 2: Větší podniky mají kratší prostoji a rychleji se zotavují

Data společnosti Cisco naznačují, že existuje jen malý rozdíl v množství prostojů, které zaznamenaly malé a střední podniky v porovnání s těmi většími.

Necelá čtvrtina (24 %) malých a středních podniků čelilo více než osmi hodinám výpadků kvůli svému nejzávažnějšímu narušení bezpečnosti ve srovnání s 31 % velkých organizací.

Mýtus 3: SBM nemají lidi, kteří by se starali o bezpečnost

Společnost uvádí, že i když nedostatek personálu může být případ těch nejmenších, tak i v SMB pracují lidé dedikovaní na zajištění bezpečnosti. Méně než 1 % malých a středních podniků v průzkumu uvedlo, že nemá nikoho, kdo by se o tuto agendu staral.

Mýtus 4: Velké firmy mají aktualizovanější infrastrukturu

Toto tvrzení je podle Ciska pravdivé jen částečně. Když byly malé a střední firmy požádány o popis své infrastruktury a jejich strategie pro rozvoj bezpečnostních technologií, téměř všechny (94 %) uvedly, že se snaží udržovat svoji infrastrukturu aktuální.

Přes dvě pětiny (konkrétně 42 %) dokonce uvádí, že jejich infrastruktura je velmi aktuální, ve srovnání se 54 % velkých podniků.

Mýtus 5: SMB čelí odlišným hrozbám než velké podniky 

Opět se dle společnosti jedná jen o částečnou pravdu. Ačkoliv taktika je srovnatelná, samotní aktéři útoků se podle expertů Ciska liší.

Studie porovnala typy útoků, které firmy zaznamenaly v uplynulém roce. Mnoho z nich, například vyděračský software, mezi cíli nerozlišuje a ohrožuje podniky bez ohledu na jejich velikost.

Mýtus 6: Threat hunting je doménou velkých firem

Průzkum naznačil, že 72 % malých a středních podniků má zaměstnance, který má v popisu práce provádět threat hunting, ve srovnání se 76 % velkých organizací.

Mýtus 7: SMB neprovádí bezpečnostní cvičení a testy 

Pravidelná cvičení udržují tým ve formě, což podle Ciska platí to i pro malé firmy. Pouze 1 % z nich podle studie nikdy neprovádělo testy plánů reakce na incidenty.

Plných 45 % malých a středních podniků pak dle průzkumu provádí cvičení dokonce každých šest měsíců. U velkých organizací je to 49 %.

Mýtus 8: Vedení SMB nebere bezpečnost a ochranu dat vážně

Tři otázky v průzkumu byly zaměřené na ochranu osobních údajů, informovanost o kybernetické bezpečnosti a na postoj vedení firmy k bezpečnosti. Odpovědi na ně podle společnosti dokazují, že tento mýtus je mylný.

Vedení firem je podle studie informované a angažuje se. Více než dvě třetiny malých a středních podniků napříč všemi průmyslovými odvětvími uvedly, že jejich vedení považuje bezpečnost za vysokou prioritu.

V 84 % malých podniků je školení zaměřené na povědomí o kybernetické bezpečnosti povinné. To je podle Ciska jen o čtyři procentní body méně než ve velkých firmách.

Mýtus 9: SMB neopravují pravidelně mezery v bezpečnosti

Firma dále uvádí, že velké i malé firmy jsou na tom z pohledu pravidelnosti záplatování podobně. Denně nebo týdně je provádí 58 % respektive 56 % z nich.

Mýtus 10: SMB neumí měřit účinnost svých opatření

Celkem 86 % malých a středních podniků v průzkumu uvedlo, že mají jasné metriky pro hodnocení účinnosti svého bezpečnostního programu ve srovnání s 90 % v případě větších organizací.

Studie se také zabývala tím, jakým směrem by se měly malé a střední podniky vydat dále. Vychází z ní, že by se měly zaměřit na zjednodušování svého bezpečnostního ekosystému.

Studie podle Ciska prokázala, že vyšší počet dodavatelů se u dotázaných malých a středních podniků jednoznačně projevil v delší uváděné době výpadků v důsledku závažného narušení bezpečnosti.

Ta se dle průzkumu pohybovala od čtyř hodin v průměru v případě jednoho dodavatele po více než 17 hodin v průměru v případě 50 a více dodavatelů. Cisco dodává, že tato data přesvědčivě podporují trend konsolidace dodavatelů.

Zdroj: Cisco

Čtěte dále

Eset: Chybně napsané ovladače jsou pro útočníky vítaným nástrojem k napadení Windows
Eset: Chybně napsané ovladače jsou pro útočníky vítaným nástrojem k napadení Windows
Soitron: České průmyslové podniky si s digitalizací nedělají hlavu, neřeší jí až pětina z nich
Soitron: České průmyslové podniky si s digitalizací nedělají hlavu, neřeší jí až pětina z nich
NÁŠ NOVÝ WEBCAST: Zálohování firemních dat
NÁŠ NOVÝ WEBCAST: Zálohování firemních dat
Webcast: Bezpečnostní katastrofy v roce 2021 …a jak jsme se (ne)poučili
Webcast: Bezpečnostní katastrofy v roce 2021 …a jak jsme se (ne)poučili
Zažijte revoluci v cloudovém byznysu, zapojte se do distribuce Microsoft ERP Packages
Zažijte revoluci v cloudovém byznysu, zapojte se do distribuce Microsoft ERP Packages
STRV v roce 2021 vyrostlo o 18 %, dosáhlo obratu přes 400 milionů korun
STRV v roce 2021 vyrostlo o 18 %, dosáhlo obratu přes 400 milionů korun