Hlavní navigace

Gartner: Deset technologických trendů pro státní správu pro rok 2023

11. 5. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos - jamesteohart
Trendy by podle analytiků měly být brány v potaz při formování modernizace, řízení a transformace státní správy.

Společnost Gartner zveřejnila seznam top 10 technologických trendů pro státní správu pro rok 2023. Zpráva si klade za cíl pomoci lídrům veřejného sektoru při zrychlující transformaci a přípravě na post-digitální státní správu, a také jim pomoci důsledněji se zaměřit na plnění stanovených cílů.

Současný globální chaos a technologické otřesy nejenže vytvářejí tlak na státní správu, aby našla rovnováhu mezi digitálními příležitostmi a riziky, ale představují také významnou příležitost pro formování nové generace digitální státní správy,“ říká Arthur Mickoleit z Gartneru.

CIO ve státní správě musejí prokázat, že jejich digitální investice nemají pouze taktickou povahu, ale že pokračují ve zlepšování poskytování služeb a dopadů na hlavní cíle,“ podotýká.

Gartner uvádí, že CIO ve státní a veřejné správě i samosprávách by měli zvážit vliv zmiňovaných technologických trendů na své organizace a využít získané postřehy ke zdůvodnění investic s cílem zlepšit provozní schopnosti, dosáhnout stanovených cílů a vytvořit státní organizace připravenější na budoucnost.

Které trendy budou v letošním roce formovat státní správu?

1) Adaptivní bezpečnost

Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude 75 % vládních CIO přímo zodpovědných za bezpečnost mimo IT včetně provozních a kritických technologických prostředí.

Konvergence dat, ochrany soukromí, dodavatelského řetězce, kyberneticko-fyzických systémů (CPS) a cloudu v organizaci si podle odborníků žádá integrovaný přístup k zabezpečení.

CIO by proto měli propojit adaptivní bezpečnost s širšími cíli v oblasti digitálních inovací, transformace, národní bezpečnosti a odolnosti.

2) Cloudová modernizace zastaralého IT

Orgány státní správy jsou pod tlakem, aby odbouraly starší, oddělené systémy a datová úložiště a modernizovaly IT infrastrukturu a aplikace s cílem zajistit odolnější veřejné služby.

CIO podle analytické společnosti mohou využívat adaptivní sourcingové strategie k identifikaci oblastí, kde modely dodávek „as-a-service“ rozšiřují interní zdroje a řeší provozní priority.

Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude více než 75 % orgánů veřejné správy provozovat více než polovinu pracovních zátěží s využitím poskytovatelů hyperškálovatelných cloudových služeb.

3) Suverénní cloud

Globální nejistota, obavy o soukromí dat a potenciální zásahy cizích vlád vedou k větší poptávce po suverénních cloudech. Státy se stále více snaží omezit vystavení dat a infrastruktury vnějším jurisdikcím a přístup cizích vlád.

Gartner v tomto kontextu předpovídá, že do roku 2025 bude více než 35 % zastaralých aplikací ve státní správě nahrazeno řešeními vyvinutými na low-code aplikačních platformách a udržováno fúzními týmy.

4) Hyperautomatizace

Podle Gartneru začne 60 % organizací státní správy do roku 2026 dávat přednost automatizaci podnikových procesů, přičemž v roce 2022 to bylo 35 %. Iniciativy v oblasti hyperautomatizace podporují provozní a IT procesy ve státní správě s cílem poskytovat propojené a bezproblémové služby občanům.

CIO podle expertů musejí sladit automatizační iniciativy se současnými prioritami, aby mohli pokračovat v digitální transformaci a zároveň optimalizovat provozní náklady.

5) Umělá inteligence pro rozhodování

Gartner dále předpovídá, že do roku 2024 bude mít 60 % investic veřejné sféry do umělé inteligence a datové analytiky přímý dopad na provozní rozhodování a výsledky v reálném čase.

AI pro rozhodování poskytuje orgánům veřejné správy rychlé, přesné a včasné rozhodovací schopnosti ve velkém měřítku. CIO se musejí připravit na široké využití AI tím, že zajistí dostupnost dat v místech rozhodování a zavedou účinné zásady řízení a dohledu (governance).

6) Programové sdílení dat

Sdílení dat jako ad hoc úsilí mezi agenturami a odděleními již podle odborníků není dostačující vzhledem k požadavkům na zvyšování přínosu dat a analytiky.

Gartner předpovídá, že do konce roku 2023 zavede 50 % organizací státní správy formální struktury odpovědnosti za sdílení dat včetně standardů pro strukturu, kvalitu a aktuálnost dat.

CIO by se proto podle analytické společnosti při vytváření iniciativ pro sdílení dat měli zaměřit na přidanou hodnotu a plnění stanovených cílů.

7) Celkový zážitek

Do roku 2026 sníží přístup státní správy k celkovému zážitku (Total Experience, TX) nejednoznačnost procesů o 90 % a zároveň zvýší ukazatele spokojenosti v oblasti občanské zkušenosti (Citizen Experience, CX) i zkušenosti zaměstnanců (Employee Experience, EX) o 50 %.

TX vytváří synergie a soudržnost mezi tradičně oddělenými nesourodými disciplínami CX, EX, mnohozážitku (Multi Experience, MX) a uživatelského zážitku (User Experience, UX) na podporu transformace služeb státní správy. CIO mohou snížit třecí plochy v oblasti zkušeností mapováním, vizualizací a redesignem cest občanů a zaměstnanců.

8) Ekosystémy digitálních identit

Gartner dále předpovídá, že do roku 2024 nabídne více než třetina států občanům peněženky s mobilní identitou. Státní správa čelí novým povinnostem v nově vznikajících ekosystémech digitální identity, od nichž se očekává zajištění důvěry, inovací a přijetí napříč sektory a hranicemi.

Aby toho vlády dosáhly, musejí podle expertů zajistit, aby digitální identita byla s vysokou mírou jistoty snadno dostupná a relevantní pro různé cílové skupiny koncových uživatelů a poskytovatelů služeb.

9) Řízení případů jako služba

Integrace služeb státní správy závisí na návrhu a vývoji řešení case managementu jako složitelných produktů a služeb, které lze sdílet napříč programy, vertikálami a úrovněmi státní správy.

Gartner předpovídá, že do roku 2024 budou úřady využívající kompozitní řízení případů zavádět nové funkce o 80 % rychleji než ostatní organizace. CIO by měli ukázat, jak lze dosáhnout lepších výsledků, lepší spolupráce nebo integrace programů.

Cloud23

10) Komponovatelné aplikace pro státní správu

Úřady mohou dle expertů úspěšně odbourat starší, oddělené systémy a datová úložiště použitím komponovatelné architektury. Kontinuálního zlepšování a modernizace lze dosáhnout zavedením modulárního přístupu k architektuře aplikací a využitím rychlých pokroků v oblasti automatizace a strojového učení.

Zdroj: Gartner

Čtěte dále

Qualcomm otáčí kormidlo směrem k inteligentnímu edge computingu
Qualcomm otáčí kormidlo směrem k inteligentnímu edge computingu
IDC: Globální trh tiskových zařízení vstoupil do nového roku mírným růstem
IDC: Globální trh tiskových zařízení vstoupil do nového roku mírným růstem
SWS získala certifikaci Ethisphere za implementaci protikorupční politiky
SWS získala certifikaci Ethisphere za implementaci protikorupční politiky
IDC: Globální trh chytrých telefonů se letos ještě nevzpamatuje
IDC: Globální trh chytrých telefonů se letos ještě nevzpamatuje
IDC: Globální trh AR/VR headsetů se propadl, čeká se na novou generaci
IDC: Globální trh AR/VR headsetů se propadl, čeká se na novou generaci
Cisco chce koupit Armorblox a jeho AI technologie
Cisco chce koupit Armorblox a jeho AI technologie