Hlavní navigace

Gartner: Klíčovým trendem v oblasti I&O bude optimální a odolná infrastruktura

23. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © Dreaming Andy - Fotolia.com
Také oblastí infratruktury a provozu bude rezonovat potřeba práce z domova; i proto budou organizace muset vytvořit flexibilnější a odolnější procesy, jež umožní zaměstnancům pracovat odkudkoliv a zákazníkům mít přístup ke službám odkudkoliv.

Společnost Gartner identifikovala šest trendů, na něž by se měli připravit lídři odpovědní za infrastrukturu a provoz (I&O). Klíčová bude podle analytiků zejména schopnost provozovat podnikové systémy a aplikace kdekoliv, na optimální infrastruktuře a co nejodolnějším způsobem.

Pandemie nastolila potřebu nových standardů a schopností v oblastech jako je práce na dálku, zásadně tak proměnila infrastrukturní oblast vysvětluje,“ viceprezident výzkumu společnosti Gartner Jeffrey Hewitt.

Samotní pracovníci v oblasti infrastruktury a provozu nicméně k obdobnému modelu tak jako tak směřovali – s tím, jak se mění povaha infrastruktury pracují její týmy s novými technologiemi i scénáři a stávají stále častěji vzdálenými,“ dodává.

Šesti novými trendy, které budou v příštím roce zásadně hýbat IT infrastrukturou a provozem, podle Hewitta jsou:

1) Provoz kdekoliv

Analytici Gartneru očekávají, že bezmála polovina (48 %) zaměstnanců bude pracovat z domova – a to i po skončení pandemie – oproti necelé třetině (30 %) před pandemií.

Tato změna donutí vedení IT oddělení vytvořit flexibilnější a odolnější organizace, umožňující zaměstnancům pracovat odkudkoliv, i umožnit zákazníkům přístup ke službám, ať už se nacházejí kdekoliv.

Tradiční, strukturované procesy v infrastrukturní a provozní oblasti učinily organizace zranitelnými co do flexibility volby lokality,“ vysvětluje Hewitt. „Provoz kdekoliv umožňuje organizacím decentralizovat jejich pracovní síly a aktivovat provoz v okamžiku a místě, kde to obchodně dává smysl.“

2) Optimální infrastruktura

Klíčem ke zvládnutí provozu kdekoliv je rozvoj programovatelné infrastruktury umožňující vykonat potřebnou práci optimálním způsobem, z nejvhodnějšího místa v nejlepší okamžik – to je podstatou optimální infrastruktury,“ říká Hewitt.

S tím, jak se infrastruktura a provoz vyvíjí a mění na integraci a provoz, se firmy musí naučit využívat řešení jako je hyperkonvergovaná infrastruktura a úložiště s výpočetními funkcemi v praxi, optimálním způsobem,“ dodává.

Optimální infrastruktura zahrnuje také datová centra a edge infrastrukturu. Analytici doporučují, aby organizace hodnotily nasazení či rozvoj konkrétní infrastruktury primárně byznysovým pohledem a zaměřily se na optimalizaci nákladů a nástrojů s cílem vystavět konkrétní byznys case.

3) Provozní kontinuita

Gartner uvádí, že výpočetní systémy a aplikace budou muset v rostoucí míře podporovat zeměpisně „rozptýlené“ zákazníky i zaměstnance. To znamená že IT služby musí být kontinuální, bez ohledu na vnější faktory, nabízet automatizaci při nasazování a údržbu s minimem zásahů.

Do roku 2025 podle analytiků začne 60 % organizací používat pro nasazování nových výpočetních zdrojů nástroje automatizace a zároveň tak sníží potřebný čas a zvýší míru agility.

Uchopíte-li jej správné, umožní vám tento trend zvýšit efektivitu a zkrátit dobu pro nasazení nových řešení či aplikací. Nevýhodou je potřeba naučit se pracovat s novými a často složitými nástroji či procesy podporujícími kontinuitu,“ naznačuje Hewitt.

4) Modernizace jádra

Má-li se podniková architektura rozvíjet harmonicky, je třeba na udržování provozu historického jádra systémů pohlížet jako na pokračující proces. Firmy se dle Gartneru musí naučit koordinovat infrastrukturu, kterou samy provozují, s cizí infrastrukturou, jíž využívají, aby je historické systémy nezpomalovaly.

Výhodou modernizace architektury je odstranění technického dluhu a vytvoření prostoru pro snazší reakci agilní infrastruktury na rostoucí počet požadavků digitálního byznysu,“ říká Hewitt. „Podniky proto musí vytvořit a spustit plán modernizace s realistickým časovým horizontem.“

5) Distribuovaný cloud

Gartner upozorňuje, že jedním z nevýznamnějších současných trendů je decentralizace a distribuce cloudových zdrojů tak, aby byly blíže místu, kde jsou využívány a břemeno podpory zůstalo u, nebo se přesunulo k poskytovateli cloudové služby.

Podle analytiků jde o trend umožňující do budoucna flexibilněji pracovat s lokalitami (viz provoz kdekoliv) a zároveň dosáhnout rychlejší odezvy klíčových služeb.

Trh distribuovaného cloudu zatím není vyspělý. Podniky by nicméně měly tuto oblast sledovat, coby součást budoucnosti cloudu, neboť většina cloudových platforem začne poskytovat alespoň nějakou formu distribuovaných služeb na vyžádání během příštích čtyř let,“ dodává Hewitt.

6) Posun od klíčových rolí směrem k dovednostem

Dovednosti a znalosti potřebné pro zvládání infrastrukturně-provozní oblasti se nadále mění a vyvíjejí s tím, jak se firmy přizpůsobují měnícímu se obchodnímu prostředí. Nejviditelnější je podle Gartneru posun od infrastrukturních rolí směrem ke kolektivním, klíčovým dovednostem.

To mění také tradiční teritoriální myšlení příslušnosti ke konkrétním infrastrukturnímu týmu a podporuje rozvoj spolupráce,“ doplňuje Hewitt.

Do roku 2022 mohou lídři v infrastrukturně-provozní oblasti očekávat nástup přinejmenším dvanácti klíčových dovedností nezbytných pro jejich organizace.

Cloud22

Analytici doporučují začít s náborem nyní, kdy je IT trh přeci jen ve větší míře pod kontrolou zaměstnavatelů, zároveň ale zdůrazňují, že vedení organizací by mělo promyslet zásadní dopady na kulturu, které tento trend způsobí a odpovídajícím způsobem se připravit.

Zdroj: Gartner 

Čtěte dále

Jak si usnadnit nákup nábytku on-line
Jak si usnadnit nákup nábytku on-line
Ingram Micro je celoevropským distributorem společnosti Newland
Ingram Micro je celoevropským distributorem společnosti Newland
Kevin Drinkall je marketingovým ředitelem Zyxelu pro EMEA
Kevin Drinkall je marketingovým ředitelem Zyxelu pro EMEA
Webcast: Bezpečnostní katastrofy v roce 2021 …a jak jsme se (ne)poučili
Webcast: Bezpečnostní katastrofy v roce 2021 …a jak jsme se (ne)poučili
IDC: Výrobci tiskáren jen stěží uspokojují západoevropskou poptávku
IDC: Výrobci tiskáren jen stěží uspokojují západoevropskou poptávku
Zažijte revoluci v cloudovém byznysu, zapojte se do distribuce Microsoft ERP Packages
Zažijte revoluci v cloudovém byznysu, zapojte se do distribuce Microsoft ERP Packages