Hlavní navigace

IDC: České výrobní firmy mají starosti s konkurencí - pomoci mohou investice do IT

22. 8. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor:
V oblasti nasazení IT ve výrobních firmách spatřuje IDC řadu nedostatků, které je však možno správnou investicí obrátit v konkurenční výhodu. Pomáhá tomu i růst rozpočtů na IT oproti předchozím rokům.

Společnost IDC zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi českými výrobními podniky, kterých se mimo jiné ptala na jejich největší současné starosti. Nejčastější odpovědí na tuto otázku byla zvyšující se konkurence (uvedlo ji 38 % respodentů), následovaná udržením stávajících zákazníků (32 %) a klesajícím prodejem (26 %).

IDC uvádí, že výrobní podniky budou z těchto důvodů během následujících 3-4 letech věnovat zvýšené úsilí hledání nových trhů a zákaznických segmentů.

Zhruba jedna třetina podniků se na trzích plánuje prosadit především inovací výrobků nebo služeb. Rovněž snižování nákladů či zvyšování produktivity zůstane do budoucna mezi prioritami výrobních podniků v České republice; aktuálně však o něco nižší, protože mnoho podniků již tímto procesem prošlo během několika posledních let.

Je zřejmé, že českému výrobnímu sektoru se daří lépe než před rokem. Současné firemní strategie se více soustřeďují na oslovení širšího zákaznického okruhu a inovace produktů a služeb. Tento posun se projevuje i v investicích do IT, kde očekávám mnohem větší poptávku po aplikacích podporující obchodní, marketingové a plánovací procesy,“ uvedl Martin Kubáň, analytik vedoucí IDC Manufacturing Insights, CEMA.

Díky dobrému ekonomickému výhledu se budou mnohé IT organizace výrobních podniků transformovat rychlejším tempem. Projekty zaměřené na upgrade a integraci podnikových aplikací, včetně obměny hardware, přispějí ke zlepšování výkonu firemních technologií, větší spokojenosti uživatelů a rovněž vyšší konkurenceschopnosti,“ dodal.

Nedostatky jako příležitost

IDC dále uvádí, že z hlediska využití IT v sektoru výrobních firem roste mezi firmami boj o IT talenty. Více než polovina českých výrobních firem projevila obavy z možnosti neudržení současných klíčových IT pracovníků. Je zřejmé, že IT se stává pro výrobní podniky klíčovou oblastí a IT specialistů se zkušenostmi z výroby je na trhu nedostatek.

Průzkum rovněž ukázal, že ve více než polovině výrobních firem má IT oddělení dílčí problémy se zajištěním úrovně služeb, jakou od nich jednotlivá oddělení očekávají. Situace výrobních firem z hlediska potenciálu využití IT tedy v ČR podle IDC není ideální. I díky tomu se v této oblasti podle IDC nachází mnoho prostoru ke zlepšení a mnohé dílčí konkurenční výhody.

Pokračujte na další straně...

Konzervativní vztah ke třetí platformě

Tempo adopce technologií třetí platformy (cloud, mobilita, velká data a sociální technologie) je v českém výrobním sektoru podle IDC nadále pozvolné a nedosahuje tempa vyspělých zemí. Nejrozšířenější je mobilita, kterou používají zhruba tři čtvrtiny výrobních podniků.

Přibližně třetina malých a středních výrobních podniků pak má zkušenost s nějakou formou cloudového řešení, většinou menšího rozsahu. Větší podniky k přechodu do cloudu v zásadě nic nenutí, a tak je pozvolný růst cloudu nadále tažen především novými nákupy softwaru a infrastrukturního hardwaru.

Technologie v oblasti velkých dat a jejich analýzy jsou využívány spíše většími firmami a nejčastěji jsou analyzována data z výroby za účelem sledování efektivity a kvality. Sociální technologie jsou používány především ty externího typu, nejčastěji k obchodním a marketingovým účelům.

Výzkum dále odhalil, že 52 % oslovených českých výrobců se snaží zlepšit kvalitu svých výrobců v oblasti návrhu a vývoje, 60 % firem usiluje o zvýšení efektivity a 74 % firem v dodavatelském řetězci hledá možnosti, jak snížit jeho celkové náklady. Většina (52 %) výrobních firem se v obchodních a plánovacích procesech zabývá zlepšováním předvídání a plánování poptávky.

Rozpočty rostou

Výzkum konečně ukázal, že více než polovina IT investic je iniciována a financována IT oddělením (nejvíce z dotazovaných zemí z regionu CEMA). Je to však právě oddělení výroby, které si více než kdokoli jiný dokáže prosadit vlastní technologické projekty a často je i zafinancovat z vlastního rozpočtu.

Své IT rozpočty na rok 2014 zvýšilo 28 % podniků, a to nejčastěji v rozmezí 10-14 %. IDC uvádí, že jde o výrazný posun oproti minulému roku, kdy svůj IT rozpočet navyšovalo pouze 14 % dotazovaných výrobních firem.

Průzkumu se účastnilo 50 českých firem z oblasti výroby.

Inforgrafika – Jaké jsou hlavní obchodní starosti vaší organizace?

 

Shora dolů: Rostoucí konkurence, udržení stávajících zákazníků, klesající prodej, zvýšená cena paliva a energií, rostoucí vnitřní náklady, ceny surovin, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí vnější náklady, schopnost expanze na nové trhy, riziko narušení dodavatelského řetězce, ziskovost, různost poptávky, nekonkurenceschopné náklady na výrobu, ostatní

Zdroj: IDC

Čtěte dále

Sophos: Co přinesly kyberútoky ve válce na Ukrajině
Sophos: Co přinesly kyberútoky ve válce na Ukrajině
Gartner: Globální trh PC v posledním kvartálu klesl, za celý rok ale vyrostl o desetinu
Gartner: Globální trh PC v posledním kvartálu klesl, za celý rok ale vyrostl o desetinu
Své finance můžete řídit kompletně z mobilního telefonu. Jak na to?
Své finance můžete řídit kompletně z mobilního telefonu. Jak na to?
ComSource: Nejvíce útoků DDoS na české firmy mířilo z Ruska
ComSource: Nejvíce útoků DDoS na české firmy mířilo z Ruska
Obrazem: Asbis uspořádal arkádové BYOS
Obrazem: Asbis uspořádal arkádové BYOS
Novinky od MMD: Zaměřeno na vášnivé hráče