Hlavní navigace

IDC: Ekonomika stagnuje, objem dat roste

10. 7. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Zpomalení ekonomiky na konci roku 2008 svět IT výrazně ovlivnilo: poklesly investice firem, nákupy hardwaru v domácnostech a dokonce i celosvětová spotřeba elektřiny. Přesto však existuje oblast, jíž se stagnace nedotkla – objem informací uložených v digitální podobě. Jaké příležitosti to vytváří pro resellery?

Objem elektronických dat roste zvyšující se rychlostí. Reselleři se mohou připravit na větší poptávku v oblasti jejich správy, zabezpečení i sladění s předpisyV pořadí třetí studie analytické firmy IDC, sponzorovaná tradičně EMC, výrobcem v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací, došla k závěru, že objem informací uložených v digitální podobě nejen neustále roste, ale i samotné tempo jejich nárůstu se zvyšuje, a to navzdory ekonomickým turbulencím.

„V rozporu s obecnými předpoklady se rychlost, kterou digitální informace vznikají a jsou Internetem, po telefonních linkách nebo bezdrátovými sítěmi přenášeny, během zpomalení ekonomiky koncem roku 2008 ještě zvýšila," uvedl k výsledkům průzkumu John Gantz, ředitel společnosti IDC pro výzkum. V roce 2008 bylo vytvořeno 3 892 179 868 480 350 000 000 bitů digitálních informací. Slovy: 3 triliardy, 892 trilionů, 179 biliard, 868 bilionů, 480 miliard, 350 milionů (triliarda je 1021 v tzv. dlouhé desítkové soustavě, jež se používá i v ČR; v krátké soustavě používané v anglosaském světě se tomuto řádu říká sextillion). Do tohoto čísla se nezapočítávají pouze unikátní informace, ale i jejich kopie.

Výše uvedené číslo odpovídá objemu 487 miliard gigabajtů.

IDC odhaduje, že objem digitálních informací se celosvětově zdvojnásobí zhruba každých 18 měsíců - tj. bude rychlostí růstu zhruba kopírovat tzv. Moorův zákon původně zformulovaný pro rychlost procesorů. V roce 2012 bude vytvořeno pětkrát více digitálních informací než v roce 2008.

Faktory přispívající k nárůstu dat

Během nadcházejících čtyř let se podstatně zvýší množství technologií a interakcí, které produkují informace:

  • Počet mobilních uživatelů se zvýší trojnásobně. Během příštích čtyř let získá přístup k Internetu 600 milionů nových uživatelů. Téměř dvě třetiny všech internetových uživatelů budou pro přístup alespoň občas využívat mobilní zařízení.
  • Počet netradičních IT zařízení, např. bezdrátových měřicích přístrojů, autonavigačních systémů, průmyslových strojů, čteček RFID a inteligentních ovladačů s čidly, se zvýší na 3,6násobek současného stavu.
  • Objem interakcí mezi uživateli prostřednictvím e-mailu, zasílání zpráv v instant messagingu nebo pomocí sociálních sítí vzroste osminásobně.

Většina opatření ke stimulaci ekonomiky, která jsou ve světě zaváděna, také přispěje ke zvýšení objemu vytvořených digitálních informací. V jejich důsledku se totiž zlepší přístup k vysokorychlostním komunikačním sítím, budou implementovány elektronické zdravotní záznamy, inteligentní rozvodné sítě, inteligentní stavby, automobily atd.

Do roku 2012 bude na Internetu nakupovat a prodávat výrobky i služby na 850 milionů lidí a objem internetového obchodu se oproti roku 2008 zvýší na dvojnásobek. Do roku 2012 dosáhne podle studie společnosti IDC Worldwide Digital Marketplace Model and Forecast (Celosvětový model a prognóza digitálních trhů) celkový obrat internetových obchodů 13 miliard dolarů, přičemž se z větší části bude jednat o citlivé obchody typu B2B (business-to-business), které budou vyžadovat záznamy o transakcích a další náležitosti dále zvyšující objem vytvářených dat.

Důsledky pro správu a zabezpečení

Ačkoli se v roce 2008 rychlost vytváření digitálních informací zvýšila, IT rozpočty v řadě firem v důsledku krize stagnovaly nebo se dokonce snížily. Ke správě a zabezpečení stále vyššího množství informací je tedy k dispozici stále méně finančních prostředků. „Tento trend je nutné zvrátit pomocí nově nasazovaných technologií, jako je virtualizace, odstraňování duplicit a další metody určené pro zmenšení objemu dat. Řada z těchto metod je speciálně navržena tak, aby umožnila správu většího objemu informací s nižšími nároky na prostředky IT (hardware, spotřeba energie, náklady na administraci...)," popisuje řešení situace Michal Fišer, ředitel pobočky EMC Czech Republic. „V ČR naštěstí není situace tak vážná, protože v loňském roce alespoň trh se zabezpečením IT rostl dvojciferným tempem. Ačkoliv firmy šetří na IT, zabezpečení informací se to vesměs netýká."

MIF22

Další z významných oblastí kde reselleři a dodavatelé služeb s přidanou hodnotou využijí nové příležitosti, bude bezpečnost.

  • Přes 30 % informací, které jsou dnes vytvářeny, je „náročných na zabezpečení", tedy vyžadují vysoké standardy ochrany. Toto číslo naroste do konce roku 2012 na přibližně 45 %.
  • Většina z informací, které budou IT organizace muset zabezpečit, vzniká mimo firemní datové centrum, často dokonce mimo firmu jako takovou. Stále více takových informací pochází od mobilních uživatelů (zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů nebo partnerů), což situaci dále komplikuje, protože tato skutečnost z hlediska správy i zabezpečení vyžaduje přidání další vrstvy ochrany.
  • K příkladům dat, u nichž je vyžadována vysoká úroveň zabezpečení, patří zdravotní záznamy a snímky, čísla platebních karet a rodná čísla, data o transakcích v internetových obchodech i jinde, videozáznamy z bezpečnostních kamer, důvěrné právní dokumenty a duševní vlastnictví firmy.

Dalším významným trendem posledních let, u kterého se očekává další posílení vlivem finanční krize je požadavek na tzv. soulad (shodu) s předpisy. Regulační pravidla se budou v příštích letech téměř jistě zpřísňovat. „Je nezbytné, aby firmy větší velikosti a nadnárodní společnosti i v současném ekonomickém klimatu investovaly do zajištění shody s předpisy. Dopad nedodržení shody nebo negativní publicita spojená s únikem dat mohou rázem připravit jakoukoliv společnost o dobré jméno a mít okamžitý finanční dopad," uvedl argument pro vaše zákazníky Michal Fišer.

  • Podíl informací, které jsou považovány za náročné z hlediska shody s přepisy, tj. podléhají předpisům upravujícím, jaké informace musejí být uchovávány a zpřístupněny regulačním a kontrolním orgánům, vzroste z 25 % roku 2008 na 35 % roku 2012.
  • Finanční krize bezpochyby povede ke zvýšení míry regulace a státního dohledu, což zvýší nároky na povinné uchovávání záznamů, a v důsledku zvětší objem digitálních informací.
  • K příkladům informací náročných na dodržování shody s předpisy patří některé osobní údaje, e-maily zaměstnanců, finanční a personální záznamy a dokumenty týkající se právních sporů.

Čtěte dále

Obrazem: TD Fest na Císařské louce
Obrazem: TD Fest na Císařské louce
IDC: Konec euforie na celosvětovém trhu nositelné elektroniky
IDC: Konec euforie na celosvětovém trhu nositelné elektroniky
IDC: Globální poptávka po monitorech je relativně stabilní
IDC: Globální poptávka po monitorech je relativně stabilní
Obrazem: Návrat konference eD Forum v brazilském rytmu
Obrazem: Návrat konference eD Forum v brazilském rytmu
Mallpay se mění na Skip Pay, novinkou je platba na třetiny
Mallpay se mění na Skip Pay, novinkou je platba na třetiny
Využijte personalizovaný zákaznický servis a získejte oddané zákazníky, kteří na vás jen tak nezapomenou
Využijte personalizovaný zákaznický servis a získejte oddané zákazníky, kteří na vás jen tak nezapomenou