Hlavní navigace

Konkurence: S&T Slovakia hlásí 80% nárůst tržeb za 1. pololetí 2012

16. 8. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Foto: © Tomislav - Fotolia.com
Společnost S&T Slovakia dosáhla k 30. 6. 2012 tržeb ve výši 13,6 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 80 %. Co výsledky ovlivnilo?

S&T Slovakia hlásí 80% nárůst tržeb za 1. pololetí 2012V prvním pololetí 2012 dosáhla S&T Slovakia obratu 13,6 milionu eur, což představuje nárůst o více než 6 milionů eur ve srovnání se stejným obdobím v roce 2011.

Společnost uvádí, že na celkovou stabilizaci měly vliv restrukturalizace, finanční posílení, jakož i vstup nových investorů do mateřské společnosti. Výrazně lepších výsledků firma údajně dosáhla díky výraznějšímu zaměření na oblasti, kde má silné kompetence, a zvýšenému podílu služeb na celkových tržbách.

Do­siah­nu­tý vý­sle­dok ma te­ší naj­mä z poh­ľa­du štruk­tú­ry - ná­rast sme za­zna­me­na­li pri­már­ne v ob­las­ti vlas­tných slu­žieb a tr­žieb ply­nú­cich z dl­ho­do­bých kon­trak­tov. Tie­to úda­je ho­vo­ria o dô­ve­re a lo­ja­li­te na­šich zá­kaz­ní­kov, čo nás nes­mier­ne te­ší a mo­ti­vu­je nás aj na­ďa­lej zlep­šo­vať na­še služ­by,“ uvedl v oznámení Pe­ter Dov­hun, coun­try ma­na­ger S&T Slo­va­kia.

MIF22

S&T Slovakia se v 1. pololetí podařilo získat nové zákazníky v odvětví finančních služeb, i přinášet nová technologická řešení.

Například v oblasti CRM nástrojů pro řízení vztahů a péče o zákazníky a portálových řešení, získala S&T Slovakia v květnu 2012 ocenění za řešení CRM v Cloudu, realizované pro společnost Sodexo Slovensko, na platformě Microsoft Dynamics.

Zdroj: S&T Slovakia

Čtěte dále

SWS získala cenu Business Superbrands pro rok 2022
SWS získala cenu Business Superbrands pro rok 2022
Již za necelý měsíc vypukne konference o kyberbezpečnosti
Již za necelý měsíc vypukne konference o kyberbezpečnosti
Sophos: Co přinesly kyberútoky ve válce na Ukrajině
Sophos: Co přinesly kyberútoky ve válce na Ukrajině
Check Point: České organizace ohrožuje zlodějský malware
Check Point: České organizace ohrožuje zlodějský malware
Allegro započalo konsolidaci Mall Group a WE|DO, zvýšilo tržby
Allegro započalo konsolidaci Mall Group a WE|DO, zvýšilo tržby
Zákaznickému servisy Alzy vypomáhá umělá inteligence Alzee
Zákaznickému servisy Alzy vypomáhá umělá inteligence Alzee