Hlavní navigace

Konkurence: S&T Slovakia hlásí 80% nárůst tržeb za 1. pololetí 2012

16. 8. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Foto: © Tomislav - Fotolia.com
Společnost S&T Slovakia dosáhla k 30. 6. 2012 tržeb ve výši 13,6 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 80 %. Co výsledky ovlivnilo?

S&T Slovakia hlásí 80% nárůst tržeb za 1. pololetí 2012V prvním pololetí 2012 dosáhla S&T Slovakia obratu 13,6 milionu eur, což představuje nárůst o více než 6 milionů eur ve srovnání se stejným obdobím v roce 2011.

Společnost uvádí, že na celkovou stabilizaci měly vliv restrukturalizace, finanční posílení, jakož i vstup nových investorů do mateřské společnosti. Výrazně lepších výsledků firma údajně dosáhla díky výraznějšímu zaměření na oblasti, kde má silné kompetence, a zvýšenému podílu služeb na celkových tržbách.

Do­siah­nu­tý vý­sle­dok ma te­ší naj­mä z poh­ľa­du štruk­tú­ry - ná­rast sme za­zna­me­na­li pri­már­ne v ob­las­ti vlas­tných slu­žieb a tr­žieb ply­nú­cich z dl­ho­do­bých kon­trak­tov. Tie­to úda­je ho­vo­ria o dô­ve­re a lo­ja­li­te na­šich zá­kaz­ní­kov, čo nás nes­mier­ne te­ší a mo­ti­vu­je nás aj na­ďa­lej zlep­šo­vať na­še služ­by,“ uvedl v oznámení Pe­ter Dov­hun, coun­try ma­na­ger S&T Slo­va­kia.

S&T Slovakia se v 1. pololetí podařilo získat nové zákazníky v odvětví finančních služeb, i přinášet nová technologická řešení.

Například v oblasti CRM nástrojů pro řízení vztahů a péče o zákazníky a portálových řešení, získala S&T Slovakia v květnu 2012 ocenění za řešení CRM v Cloudu, realizované pro společnost Sodexo Slovensko, na platformě Microsoft Dynamics.

Zdroj: S&T Slovakia

Čtěte dále

Salesforce ve třetím čtvrtletí udržel solidní růst, utržil 7,8 miliardy dolarů
Salesforce ve třetím čtvrtletí udržel solidní růst, utržil 7,8 miliardy dolarů
Pavel Salák (TD SYNNEX): Jsme globální firma s lokálním obličejem
Pavel Salák (TD SYNNEX): Jsme globální firma s lokálním obličejem
Jaroslav Hrdinka je technickým ředitelem společnosti ČMIS
Jaroslav Hrdinka je technickým ředitelem společnosti ČMIS
AT Computers posiluje bezpečnost při přihlašování na web
AT Computers posiluje bezpečnost při přihlašování na web
Seyfor: Dva ze tří zaměstnanců v ČR občas válčí s firemními programy
Seyfor: Dva ze tří zaměstnanců v ČR občas válčí s firemními programy
IDC: Rozšířená a virtuální realita do roku 2026 skokově porostou
IDC: Rozšířená a virtuální realita do roku 2026 skokově porostou