Hlavní navigace

Maximalizujte ziskovost s řízenými bezpečnostními službami

26. 11. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Sophos
Přestože více než tři čtvrtiny malých a středně velkých podniků považují kyberbezpečnost za svoji prioritu, stále jim chybí specializované nástroje a interní odborné znalosti k posílení jejich systémů a sítí proti potenciálním hrozbám.

Po celá desetiletí se malé a středně velké podniky spoléhaly pouze na své interní IT oddělení, které jim poskytovalo, instalovalo a spravovalo technologické systémy podporující jejich podnikání.

Ještě děsivější jsou případy, kdy je „náš IT profesionál“ v malých a středně velkých firmách dobrým přítelem nebo příbuzným, který se vyzná v technologiích.

Množství digitalizovaných podnikových procesů a funkcí, které uspokojují požadavky zákazníků a trhů, vyvíjí další tlak na interní IT, aby zajistilo, že bude vše neustále v provozu.

Přidejme k tomu skutečnost, že malé a středně velké podniky jsou hlavními cíli škodlivých útoků (počet firem, které zaznamenaly kybernetický incident vzrostl ze 45 % v roce 2018 na 61 % v roce 2019) a zjistíme, že mnoho firem směřuje k řízeným službám.

Kyberbezpečnost je prioritou

Podle studie Stav kyberbezpečnosti v malých a středně velkých firmách z roku 2019, vypracované společností Vanson Bourne, má více než 75 % malých a středně velkých firem kyberbezpečnost jako svoji největší investiční prioritu.

Tento posun je z velké části způsoben právě tím, že jsou malé a středně velké podniky předmětem tolika kybernetických incidentů. Žádná firma totiž není příliš malá na to, aby se vyhnula kybernetickému útoku nebo pokusu o odcizení či jiné narušení dat.

Realita je taková, že malým a středně velkým podnikům prostě chybí specializované nástroje a interní odborné znalosti k posílení jejich systémů a sítí proti potenciálním hrozbám.

Postupem času zjišťujeme, že stále více společností vidí výhody outsourcingu svých IT funkcí poskytovatelům řízených služeb (Managed Service Provider, MSP). Po celou dobu se prostředí hrozeb neustále rozrůstá, množí se regulační požadavky a majitelé firem si více uvědomují dopad bezpečnostních incidentů.

Na bezpečnosti záleží

Poskytovatelé řízených služeb (MSP) mají strategickou pozici, aby mohli pomoci malým a středně velkým podnikům s jejich bezpečnostními potřebami. Studie mezi malými a středně velkými podniky ukazují, že se kybernetická bezpečnost stala určujícím faktorem v tom, zda je pravděpodobné, že firmy služeb MSP využijí.

Poskytovatel řízených služeb, který prokáže jasné pochopení kybernetické bezpečnosti a může podnikům navrhnout strukturovaný plán týkající se schopnosti zabezpečit jejich aktiva, bude vnímán mnohem příznivěji.

Trendy v tomto odvětví ukázaly, že většina podniků by zvážila přechod k novému MSP, pokud by nabídl „správné“ řešení kybernetické bezpečnosti, i kdyby změnu předem neplánovaly.

Proto je nyní ten správný čas pro odlišení MSP tím, že nabídnou kybernetické zabezpečení nové generace, které bude nejen snadno spravovatelné, ale také prokáže, že spolehlivě zastavuje hrozby.

Z tohoto důvodu je nutné bavit se se zákazníky o důležitosti vrstvení zabezpečení pro boj s hrozbami. MSP by měli spolupracovat se svými zákazníky, aby zajistili, že budou vzděláni v neustále se měnícím prostředí hrozeb a v řešeních, která jsou nutná k zachování ochrany.

Důležité je také uvést související rizika, pokud není zavedena vrstvená bezpečnostní strategie. MSP, kteří klientům nabízejí kompletní portfolio bezpečnostních řešení, výrazně snižují úroveň jejich rizik a udržují náležitou ochranu.

Klíčem je automatizace

Pro každého MSP, který se snaží vyřešit technologické problémy svých klientů je klíčový růst a ziskovost. Společným problémem s MSP však je, že rostou příliš rychle bez vhodných nástrojů, které dostatečně podporují jejich klientské prostředí.

K dosažení růstu a vysoké ziskovosti musí MSP využívat automatizaci a integrované produkty, kdykoli je to možné.

Cloudová konzole pro správu, jako je Sophos Central, umožňuje MSP účinně a efektivně chránit klienty kombinací celé šíře ochrany, která pokrývá koncové body, síť, mobilní zařízení, Wi-Fi, e-mail, šifrování a cloud.

Ovládání všech těchto funkcí z jediné konzole snížuje režii správy zabezpečení a umožňuje věnovat více času současným i potenciálním zákazníkům. Řešení Sophos Central kombinuje sílu mnoha různých bezpečnostních produktů, aby fungovalo jako jednotné, synchronizované zabezpečení.

Se Sophos Central získávají MSP jediný intuitivní řídicí panel pro správu více klientských instalací, reakcí na výstrahy, správu licencí a sledování nadcházejících termínů jejich obnovení.

Zaměřeno na proaktivní služby

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak mohou MSP zvýšit efektivitu provozu a správy, je zavedení automatizace do jejich workflow.

Přidaná hodnota automatizace je v zásadě přímočará: omezit čas, který technici stráví řešením rutinních úkolů, snížit náklady na poskytování služeb a uvolnit ruce technikům, aby mohli věnovat více pozornosti činnostem generujícím příjmy, které zvýší ziskovost MSP.

Protože je každý obchodní model jedinečný, může se díky své vlastní kombinaci služeb a procesů implementace automatizace lišit. Aby mohli MSP využívat výhody, které automatizace může poskytnout, musí nejprve vyhodnotit své podnikání a identifikovat oblasti, které jsou pro automatizovaný provoz nejvhodnější.

Přidáním automatizačních nástrojů a dalších podpůrných aplikací mohou MSP poskytovat klientům širokou škálu proaktivních služeb, které vyžadují jen omezené množství pracovní síly.

Výhody produktů Sophos

Například nástroje pro vzdálené monitorování a správu (Remote Monitoring and Management, RMM) umožňují menším MSP automaticky provádět různé rutiny diagnostiky a preventivní údržby a zajišťují identifikaci potenciálních potíží ještě dříve, než přerostou v zásadní problémy.

Se Sophos Central mohou MSP těžit ze široké škály integrací s klíčovými dodavateli RMM, PSA a IT dokumentace, kteří podpoří MSP pokročilými automatizačními funkcemi, které ušetří spoustu času.

Pro další rozšíření výhod automatizace využívá mnoho MSP zvýšenou flexibility, kterou nabízí rozhraní API (Application Programming Interface) a skriptovací nástroje.

Rozhraní API umožňuje MSP hlouběji analyzovat konkrétní funkce jejich softwarových řešení a tyto nástroje umožňují na detailnější úrovni automatizovat příkazy a procesy. Velké množství informací včetně různých případů použití pak poskytuje Sophos API Community.

Pocit bezpečí SMBs, příležitost pro MSPs

Majitelé malých podniků jsou obecně velmi vášniví v tom, co vše svým zákazníkům poskytují. A tito majitelé jednoduše chtějí ujištění, že je jejich podnikání chráněno nejlépe, jak to jen jde. A právě zde je dnes velká příležitost pro MSP.

Zajistí-li MSP správně zabezpečení, promítne se to do spokojenosti podnikatele, který s pocitem dostatečné ochrany ocení odborné znalosti svého poskytovatele.

Jasně to ukazuje i na fakt, že vzdělávání malých a středně velkých firem v oblasti osvědčených postupů zabezpečení a jak má takové dobré zabezpečení vypadat, může zlepšit vnímání ochrany v rámci organizace.

Jelikož bude více než polovina organizací v následujících dvou letech upřednostňovat kybernetickou bezpečnost a významná část firem hledá lepší ochranu, představuje bezpečnost pro malé a středně velké firmy pro MSP zásadní příležitost.

Je ale důležité, aby malé a středně velké podniky pochopily, že neexistuje řešení, které by je zcela ochránilo. Pro MSP je to skvělá příležitost zasáhnout a lépe vzdělávat organizace o povaze prostředí hrozeb a typech ochrany, které by měly být nasazeny.

Důvěra zvyšuje retenci i ziskovost

Aby byli MSP úspěšní, musí dodávat bezpečnostní služby, které budou pro malé a středně velké firmy snadno použitelné, ale které budou současně poskytovat účinnost na úrovni zabezpečení velkých podniků.

Dnešní MSP je v podstatě virtuálním IT ředitelem pro každého e zákazníků, kterého spravuje. Zajištění zabezpečení firmy před potenciálním kybernetickým útokem přirozeně vytvoří silnou úroveň důvěry, kterou MSP od svých zákazníků získávají.

Toto důvěryhodné partnerství vytvoří silný vztah a povede k vysoké míře retence a vyšší ziskovosti MSP. Současně musí MSP zajistit, aby služby zabezpečení, které nabízejí, byly integrované, škálovatelné a snadno spravovatelné napříč rostoucím počtem míst a zákazníků.

Cloud22

Zapojení cloudových bezpečnostních řešení nové generace od společnosti Sophos dává MSP výhodu nad konkurencí tím, že jde o špičková řešení, která lze snadno nasadit i spravovat.

Zdroj: Sophos

Čtěte dále

IDC: Výrobci tiskáren jen stěží uspokojují západoevropskou poptávku
IDC: Výrobci tiskáren jen stěží uspokojují západoevropskou poptávku
Sophos: Ransomware platí více organizací, výkupné roste
Sophos: Ransomware platí více organizací, výkupné roste
Kevin Drinkall je marketingovým ředitelem Zyxelu pro EMEA
Kevin Drinkall je marketingovým ředitelem Zyxelu pro EMEA
Acronis: Jen čtvrtina IT správců testuje obnovu dat alespoň jednou měsíčně
Acronis: Jen čtvrtina IT správců testuje obnovu dat alespoň jednou měsíčně
Wi-Fi Mesh systémy Mercusys připojí on-line nejen domácnosti
Wi-Fi Mesh systémy Mercusys připojí on-line nejen domácnosti
Cisco trápí globální nejistoty, tržby na začátku roku stagnovaly
Cisco trápí globální nejistoty, tržby na začátku roku stagnovaly