Hlavní navigace

Nerelevantní a příliš častá obchodní sdělení jsou cestou do spamového koše (Mailkit)

13. 11. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © Melpomene - Fotolia.com
Komplexní průzkum společnosti Mailkit přinesl užitečné poznatky o tom, co považují Češi za spam a jak se proti němu brání. Nejspolehlivější cestou do spamového koše jsou podle studie nevyžádané, nepersonalizované a příliš často rozesílané zprávy. V sázce přitom není jen úspěch kampaně, ale také celková pověst obchodníka.

Společnost Mailkit zveřejnila závěry komplexního průzkumu zaměřeného na e-mailing. Součástí studie je řada poznatků týkající se toho, jak čeští zákazníci vnímají spam a jak proti němu bojují. Tyto informace mohou každému obchodníku pomoci při nastavování modelu rozesílání newsletterů a dalších obchodních sdělení.

Základní otázkou bylo, co vlastně respondenty napadne, když se řekne slovo spam. Oslovení muži si se spamem spojují nevyžádanou poštu (35,8 %), obtěžování (26,8 %) a reklamu (17,7 %), zatímco ženy uváděly nevyžádanou poštu (38,9  %), viry (22,6 %) a reklamu (14,4 %).

Graf 1 – Konotace spojené se slovem spam

Graf 1 – Konotace spojené se slovem spam

Zdroj: Mailkit

Průzkum zároveň ukázal, kolik spamů Češi během jednoho týdne najdou ve svých e-mailových schránkách, a jsou to vysoká čísla. Celkem 36,8 % dotázaných uvedlo, že týdně obdrží mezi 16 a 50 zprávami tohoto typu, dalších 12 % jich obdrží ještě více. Více než polovině oslovených tedy chodí více než dva spamy denně.

Je jasné, že si to respondenti do jisté míry nenechají líbt. Celkem 53,1 % oslovených mužů a 32,7 % oslovených žen se snaží objem této pošty snižovat, přičemž jako nejčastější řešení slouží nastavení pravidla pro ukládání spamu v e-mailovém účtu, popřípadě zaškrtnutí, že již dále nechtějí dostávat sdělení od daného odesílatele.

A jak se vlastně respondenti rozhodují, že je daná zpráva spam? Polovina dotazovaných se shoduje, že e-mail označí za spam tehdy, když neznají odesílatele. V případě, že se jim text nezdá, označí jej také za spam. Za spam považují samozřejmě i to, když zpráva automaticky spadne do spamové složky.

Graf 2 – Důvody k označení zprávy za spamDůvody k označení zprávy za spam

Zdroj: Mailkit

Celkem 55,2  % dotazovaných označí zprávu za spam tehdy, když se nepřihlásili k odběru e-mailů a 48,7 % respondentů tak učiní, když obsah zprávy nepovažují za relevantní. Mailkit v tomto ohledu upozorňuje, že personalizace obchodních sdělení už není žádnou novinkou. Čísla z průzkumu však ukazují, že jí marketéři stále nevěnují patřičnou pozornost.

Výrazná část dotazovaných, konkrétně 40,3 %, označí e-mail za spam i tehdy, když je odesílatel příliš často „bombarduje“. Mailkit dodává, že odesílatel by se měl řídit pravidlem, že e-maily se mají posílat jen tehdy, když je co říct. Frekvence zasílání zpráv by měla respektovat nejen potřeby odesílatele, ale především přání příjemce.

Méně je někdy více

Mailkit nabádá marketéry, aby vnímali e-mailing především jako nástroj pro posílení vztahu se zákazníkem. O příjemce je potřeba pečovat, klást ho na první místo a zasílat mu jen takové zprávy, které pro něj budou mít hodnotu. Jínými slovy, méně je někdy více.

MIF22

E-maily by měly být podle Mailkitu zasílány pouze tak často, jak to příjemce bude bavit. Obchodník tak může předejít tomu, aby byly jeho zprávy označeny za spam, případně penalizovány přímo od poskytovatele. V sázce zde totiž není jen úspěch kampaně, ale také reputace, která se napravuje jen velmi těžce.

Zdroj: Mailkit

Čtěte dále

Jak pandemie a trendy mění spolupráci vendora a distributora
Jak pandemie a trendy mění spolupráci vendora a distributora
Obrazem: Návrat konference eD Forum v brazilském rytmu
Obrazem: Návrat konference eD Forum v brazilském rytmu
IDC: Konec euforie na celosvětovém trhu nositelné elektroniky
IDC: Konec euforie na celosvětovém trhu nositelné elektroniky
Obrazem: TD Fest na Císařské louce
Obrazem: TD Fest na Císařské louce
Tech Data obdržela uznání od společností Microsoft a HPE
Tech Data obdržela uznání od společností Microsoft a HPE
Dejte vysvědčení svým výrobcům a distributorům v ChannelWorld Awards 2018
Dejte vysvědčení svým výrobcům a distributorům v ChannelWorld Awards 2018