Hlavní navigace

Pět ponaučení pro multicloudový svět

11. 11. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: kras99 @ Fotolia.com
V multicloudovém světě by firmy neměly slevovat ze svých ambicí: pět způsobů, jakými může přispět distribuční kanál

Co se týče investic do IT, rozhodování je dnes komplikované kvůli složitosti technologií. Podniky se potácí mezi dvěma imperativy – inovovat, nebo zachovávat maximální kontrolu nad svým IT? Chci mít svobodu provozovat aplikace v cloudu, který si zvolím, NEBO budu mít kontrolu nad svým prostředím a výdaji. Zdánlivě není možné mít obojí současně.

Ale podniky by měly mít možnost dosáhnout obojího. Náš generální ředitel Raghu Raghuram ve svém příspěvku na konferenci VMworld 2021 hovořil o nutnosti nahradit poměr vylučovací poměrem slučovacím, tedy nahradit spojku NEBO spojkou A. Dnes poprvé nemusí podniky přistupovat na kompromisy – k úspěchu digitálního byznysu je nutná spojka A. Jak Raghu řekl, věříme, že každý podnik by měl mít svobodu A ZÁROVEŇ kontrolu nad svým multicloudovým prostředím.

Partnerům se v této souvislosti nabízí další velká příležitost – podporovat zákazníky při zvládání nově nabyté svobody, tedy orientace v platformách a službách, které umožňují mít obě strany současně.

Co to však znamená v praxi? Otevíráme novou kapitolu zrychleného cyklu inovací a pevnější kontroly. Nabízím proto svých pět zásadních ponaučení pro partnery, kteří chtějí tuto příležitost, jaká se jim a jejich zákazníkům nabízí, aby se nemuseli rozhodovat pro jedno, nebo druhé.

Ponaučení první: uvažujte v dlouhodobém horizontu

Vsázíme na to, že multicloud je model pro příštích 20 let. Uvědomujeme si však také, že jeho zavedení není krátkodobá záležitost. Totéž platí o vztazích mezi našimi partnery a jejich zákazníky, kteří touto cestou kráčí společně. Dlouhodobý vztah se zákazníkem je důležitější než kdy dříve. Proto je zapotřebí se soustředit na úroveň služeb.

U multicloudu jde nejen o technologie. Jak na konferenci VMworld řekl jeden z našich partnerů, „cloud si nemůžete koupit“. Co si zákazníci kupují, je služba nebo soubor schopností – z tisíců konfigurací a možností nabízených na trhu – který bude vyhovovat jejich specifickým požadavkům a potřebám.

Zašel bych dokonce ještě dále. Dnešní debata o cloudu by neměla ani cloudem začínat. Měla by začínat u aplikace a otázky, co chceme, aby aplikace dělala. Co od ní očekáváme dnes a co zítra? Čeho chceme inovacemi dosáhnout?

Partneři by se měli snažit porozumět potřebám zákazníků a na základě toho jim poradit, jaké balíčky služeb a funkcionality jsou pro ně vhodné. Protože s jednou multicloudovou platformou pro veškeré aplikace mají široké možnosti volby.

Ponaučení druhé: bojujte se strachem z flexibility

Šíře možností a flexibilita může v zákaznících vyvolávat obavy – což je po letech rigidní nabídky cloudu pochopitelné. Právě zde mohou partneři pomoci budovat důvěru.

Na základě vyhodnocení konkrétního prostředí zákazníka získají mnohem jasnější představu, kde a jak může být multicloud přínosem.

Důvěra pomáhá zákazníkům opustit defenzivní přístup ke cloudovým implementacím – v reakci na vynucené změny – a zaujmout výrazně aktivnější postoj. To znamená nenasazovat cloud jako první volbu, ale využívat ho chytře. Vše se musí odvíjet od obchodních cílů – a od toho, jaký cloud nebo kombinace cloudů je pomůže naplnit.

Podniky by například měly přestat platit za funkce, které nepoužívají. Ve spolupráci s partnery mnohou takové funkce odhalit a přesměrovat ušetřené prostředky k inovacím, které umožní lépe využít nové obchodní příležitosti a potenciál technologií.

Ponaučení třetí: edge jako konkurenční výhoda

Oblast, která v posledních letech získala na velké důležitosti a nelze ji ignorovat, hovoříme-li o cloudu v dnešním distribuovaném prostředí, je edge computing. Podniky rozkládají pracovní zátěže mezi různé cloudy a zároveň je rozšiřují na periferii sítě – přesouvají aplikace a služby blíže místům, kde se lidé, data a stroje připojují k síťově propojenému digitálnímu světu.

To je náročný úkol – jedná se o stále poměrně nové, složité prostředí, se kterým se zákazníci musí teprve naučit pracovat. Součástí běžného života se stává například AR/VR, internetově připojená vozidla nebo imerzivní počítačové hry. Tím vzniká nový typ pracovních zátěží – nativní aplikace pro periferní prostředí – které musí běžet jedině tam, aby fungovaly optimálně.

Periferie sítě se stala jednou z oblastí, kde se partneři mohou skutečně odlišit od konkurence a k témuž pomoci i svým zákazníkům. A my pomáháme zákazníkům a našim partnerům hledat cestu od datového centra přes cloud po edge. Tam očekáváme, že se zaměří pozornost a dojde k dynamickému rozvoji.

Ponaučení čtvrté: jde především o Kubernetes

IDC předpovídá, že do roku 2025 bude přes 90 % aplikací nativně cloudových, téměř dvě třetiny podniků budou aktivně produkovat software a denně nasazovat nový kód a programátorů bude 1,6x více než dnes. Abychom k takové růžové budoucnosti dospěli, potřebujeme najít způsob, jak dostat platformu Kubernetes do rukou většího počtu programátorů a DevOps inženýrů.

Potřebujeme také řešit nedostatek zkušeností a odborných znalostí ve firmách, což zůstává hlavní překážkou zavádění Kubernetes jako platformy pro provoz nativně cloudových aplikací. To je důvod, proč jsme vydali komunitní edici Tanzu – abychom zákazníkům umožnili snazší, rychlejší a bezpečnější přechod do cloudu a urychlili modernizaci aplikací.

Partneři mohou zákazníkům pomoci identifikovat aplikace, u nichž na modernizaci záleží nejvíce, a lépe sladit vývoj (Dev) s provozem (Ops), aby lépe spolupracovaly na průběžném vydávání skvělého softwaru. Mohou také zefektivnit snahy o modernizaci aplikací spojením technické odbornosti s profesionálním poradenstvím.

Ponaučení páté: nabídněte silný, provázaný ekosystém

Realita poskytování podpory a vedení zákazníků v éře multicloudu je taková, že žádný partner nedokáže naplnit veškeré potřeby každého zákazníka. Proto se tolik zaměřujeme na podporu budování úspěšné komunity partnerů, která bude disponovat potřebnými schopnostmi pro všechny fáze životního cyklu zákazníka a která byla hybnou silou vzniku cloudového tržiště VMware Cloud Marketplace. Tato nová služba zákazníkům umožňuje nakupovat certifikovaná a ověřená partnerská řešení přímo na tržišti VMware Marketplace a zavádět je na koncových bodech VMware.

Giulio Morandini, generální ředitel italského systémového integrátora R1 spa, řekl o nejnovějším rozšíření našeho partnerského ekosystému: „Akcelerátor Partner-to-Partner pro nás znamená zásadní změnu. Odměňuje nás za spolupráci s dalšími partnerskými firmami, díky níž můžeme zákazníkům poskytovat cenná řešení, která hrají zásadní roli při jejich přechodu na model SaaS.“

Žádný partner sám za sebe by nedokázal poskytnout veškeré přínosy multicloudu. Tyto komunity dávají partnerům možnost soustředit se na své unikátní know-how a doplňovat a rozšiřovat jej podle potřeby zapojením dalších specializovaných partnerů.

Například na suverenitu dat. Což je téma, kterým – jak zdůraznil Sylvain Rouri, obchodní ředitel společnosti OVHcloud – „se zabývají všechny firmy na celém světě. Všechny mají společný cíl – získat zpět kontrolu.“ Jedná se o oblast, kde mezi lidmi tradičně panuje nedůvěra, co se týče cloudu, takže přístup k expertům na suverenitu dat v rámci širšího partnerského ekosystému bude představovat skutečnou přidanou hodnotu.

Zákazník na prvním místě, partneři v čele

Další velké poselství konference VMworld 2021 lze shrnout do hesla „zákazník na prvním místě, partneři v čele“. Bez elánu, odbornosti, nadšení a odhodlání našeho partnerského ekosystému nemůžeme směřovat k multicloudové budoucnosti, kde každý podnik bude moci těžit z výhod inovací a zároveň si zachovávat kontrolu. Proto je toto pro naše partnery tak významná příležitost – příležitost uplatnit své jedinečné schopnosti a zdroje při budování dlouhodobého vztahu se zákazníky na složitém, dynamickém a nesmírně zajímavém trhu. Výsledkem bude nejen úspěch zákazníků, ale i váš a vašich lidí.

Cloud22

Autor působí jako senior partner business manager Czech & Slovakia ve společnosti VMware.

Zdroj: VMware

Čtěte dále

Heureka: Česká e-commerce se blíží úrovni loňského roku
Heureka: Česká e-commerce se blíží úrovni loňského roku
VMware: Vývojáři by měli mít i obchodní dovednosti, podniky na ně v inzerátech zapomínají
VMware: Vývojáři by měli mít i obchodní dovednosti, podniky na ně v inzerátech zapomínají
Alza.cz obnovuje spolupráci s Heureka.cz, její nabídka se vrátí na srovnávač
Alza.cz obnovuje spolupráci s Heureka.cz, její nabídka se vrátí na srovnávač
Gartner: Globální dodávky PC letos klesnou bezmála o desetinu
Gartner: Globální dodávky PC letos klesnou bezmála o desetinu
Aitcom je Select Partnerem společnosti Schneider Electric
Aitcom je Select Partnerem společnosti Schneider Electric
Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Distribuce v čase nových modelů
Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Distribuce v čase nových modelů