Hlavní navigace

Představují se konzultanti divize Infrastruktura v DNS

17. 9. 2014
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: DNS
Kdo jsou konzultanti a produktoví manažeři divize Infrastruktura ve společnosti DNS. V čem vám mohou v předprodejní, prodejní i poprodejní fázi projektu pomoci? Seznamte se. (Partnerský příspěvěk)

Jakub Komárek

Jakub Komárek, DNS

Pozice v DNS: product manager zodpovědný za řešení z oblasti síťové infrastruktury výrobce Huawei a bezpečnostních řešení Fortinet a za rozvoj obchodních aktivit v tomto segmentu s dedikovanými partnery.

 

Kariéra: Začínal v Zentivě jako podpora koncových uživatelů, po maturitě na střední průmyslové škole (obor informační technologie) působil mimo jiné jako vývojář a tester ve společnosti Steiner, kde byl zodpovědný za testování a implementaci zdravotního softwaru.

Předprodejní podpora

Každé čtvrtletí připravuji já nebo kolegové pro partnery pět až šest školení o technologiích Huawei. V rámci těchto setkání s námi mohou účastníci na místě konzultovat různé dotazy, a zvyšovat tak své technické kompetence. Usnadňujeme jim tím jak návrh řešení, tak následnou implementaci.

Když partner najde kupce serverů Huawei, mou starostí je přeformulovat původní zadání do konkrétní konfigurace splňující nároky zákazníka. Pokud klient nedokáže zcela specifikovat své požadavky, partner připraví několik návrhů řešení (nejde zatím o konkrétní konfigurace), které poté předá nám do DNS.

V některých případech koncový zákazník nebo i partner váhají, zda je navržené řešení vhodné, proto můžeme poskytnout demozařízení ze skladu aktivních prvků Huawei, které v DNS aktuálně spravuji. Standardně s partnerem dohodnu zápůjčku pro testování a zákazník pak skrze partnera se mnou konzultuje, co je potřeba v konfiguraci upravit. Nově připravujeme také variantu, kdy bude demohardware fyzicky v DNS pod naší správou a budeme partnerovi/zákazníkovi poskytovat vzdálený přístup.

Jakmile zákazník odsouhlasí návrh řešení, sepíše s  obchodníkem smlouvu a já poté podle dohodnutých parametrů navrhnu přes specializovaný software konkrétní konfiguraci a její nacenění. Obchodník poté nastaví projektové ceny a po odsouhlasení klientem se řešení objedná.

Implementační a poprodejní podpora

Implementační fázi zastává vždy partner a na nás se obrací pouze v případě technických komplikací. Díky předchozím zkušenostem z jiných zakázek a z testování v rámci vlastního demozázemí dokážeme rychle poradit.

Poprodejní technickou podporu zajišťuje specializovaný servis Huawei, avšak pokud partner, který je v těsném kontaktu se zákazníkem, potřebuje, může se na nás s technickými dotazy obrátit i v poprodejní fázi.


Dalibor Eliáš

Dalibor Eliáš, DNSPozice v DNS: product manager infrastructure pro oblast síťové architektury (routing, switching, wireless, security a videokonference), orientovaný především na značku Huawei.

 

Kariéra: V předchozím působišti, ve společnosti NextiraOne Czech, na pozici presales konzultanta věnoval návrhům a pomáhal i s realizací projektů síťové infrastruktury. Zodpovědný byl primárně za technologie Cisco, v portfoliu komunikační technologie měl na starosti i výrobce AeroScout, LifeSize, Polycom a jiné. V oblasti IT a networkingu se pohybuje od roku 1998, kdy pracoval jako projektový vedoucí u prvního Gold partnera Cisco v ČR

Předprodejní podpora

Moje primární role spočívá v detailní znalosti produktového portfolia výrobců IT technologie, zejména výrobce Huawei. Udržuji přehled o konkurenčních technologiích se zaměřením na posouzení jejich silných a slabých stránek. Díky dlouholetým zkušenostem z partnerských firem a přítomnosti u řady instalací u zákazníka umím partnerům doporučit, jak nejlépe splnit očekávání klienta a zároveň uspět v současném konkurenčním prostředí.

Pro partnery připravuji pravidelná školení v oblasti videokonferencí, bezpečnosti a sí-ťových prvků. Cílem je, aby získali informace
o aktuálně dostupných produktech, měli přehled o technologiích a dokázali u zákazníka rozpoznat příležitost dodávky.

V případě, že partner požádá o spolupráci nad projektem u zákazníka, jsem připraven participovat na přímé komunikaci nebo i osobně na schůzce a zjistit tak co nejpřesnější představu o potřebách klienta. Na druhou stranu, pokud získám informaci o potenciálním zákazníkovi, pak DNS vybírá partnera, který bude pro realizaci zakázky nejkompetentnější.

Z mé pozice jsem zodpovědný za design a splnění technických požadavků, obchodníkovi předkládám návrh řešení s ceníkovými cenami.

Jsme připraveni zapůjčit daný produkt a společně s partnerem nasadit demozařízení přímo do prostředí komunikační infrastruktury klienta. Nabízíme i proof of concept, který je pro přesvědčení zákazníka o výběru síťových řešení Huawei klíčový.

Implementační fáze a poprodejní podpora

Konfigurace systému na míru a finalizaci ře-šení je úkolem primárně našich partnerů. V případě potřeby jsme připraveni zajistit plnohodnotnou podporu při řešení technických problémů.

V poprodejní fázi partnerům pomáhám s aktualizací systémů na nejnovější verze, participuji na analýze zákazníkova prostředí, upgradu nebo rozšíření jeho existujícího řešení.

Snažím se s partnerem budovat rovnocenný vztah, tak aby věděl, že jsem připraven kdykoliv poskytnout nejvyšší možnou úroveň podpory a že společně s ním budu maximálně pomáhat řešit situace, které mohou v oblati implementace IT technologií nastat.


Václav Brožík

Václav Brožík, DNSPozice v DNS: konzultant poskytující poradenství od presales po postsales fáze u bezpečnostních řešení značek Check Point, Fortinet, SafeNet, Thales, Vasco, HID Global, WebSense, Imperva a dalších.

 

Kariéra: Vystudoval Fakultu aplikovaných věd, obor informatika a výpočetní technika na Západočeské univerzitě. Poté nastoupil jako technický specialista pro oblast IT bezpečnosti do DNS, kde pracuje více než deset let.

Podpora partnerů

Připravuji předprodejní prezentace a školení pro partnery i koncové zákazníky a podílím se s obchodníky na schůzkách u klienta. Když prezentuji nebo následně nasazuji řešení zákazníka, využívám prostor pro předvedení dalších vlastností produktu, případně technologií ostatních výrobců, které máme v portfoliu.

Při vytváření nabídek zjišťuji, které produkty splňují požadavky klienta, a vytvářím vhodné řešení se správným sizingem. Ve spolupráci s obchodníkem pak připravujeme konkrétní cenovou nabídku. Pokud zákazník nabídku přijme, podílím se s partnerem na instalacích a pomáhám také při technické podpoře.

Naši partneři mohou svým klientům nabídnout i dlouhodobý kontrakt na plánované servisní služby, kdy se např. starám o správu zákazníkova zařízení (např. správa bezpečnostní politiky firewallu či jeho údržba, technické konzultace) nebo poskytuji konzultace při konfiguraci či updatech zařízení.

Z praxe

Partner přivedl zákazníka, který potřeboval nahradit existující nestabilní bránu zabezpečující webový provoz stovky uživatelů. Podle počtu uživatelů, šířky pásma připojení do internetu, charakteristiky provozu a způsobu nasazení jsem navrhl odpovídající licenci řešení od společnosti Check Point, které navíc splňovalo podmínku provozu ve virtuálním stroji.

Následovalo testovací nasazení a vytvoření reportu, na jehož základě jsem upřesnil sizing a spolu s obchodníkem jsme připravili správné licence a jejich ceny. 

Zákazník nabídku přijal a objednal přes partnera i nasazení. Dělal jsem tedy konfiguraci produktu a přenesení nastavení z původní brány.  Zasahoval jsem také v poprodejní fázi, kdy jsem kromě konzultací otevíral u výrobce servisní požadavek. U této zakázky partner nepotřeboval téměř žádné technické znalosti.


Róbert Bilka

Róbert Bilka, DNSPozice v DNS: konzultant poskytující podporu a poradenství v oboru SIEM a síťové bezpečnosti. Do jeho portfolia spadají bezpečnostní produkty značek Check Point, IBM, Extreme Networks, Firemon, Kernun, Imperva a další.

 

Kariéra: Vystudoval obor automatizačně-výpočetní technika. V průběhu své kariéry pracoval na různých IT pozicích od IT technika přes síťového správce a správce serverů, programátora až po bezpečnostního technika/správce.  

Předprodejní podpora

Nejčastěji se na mě obchodní partneři obracejí s potřebou pomoci najít vhodný produkt, řešení nebo licenční model pro konkrétní situaci jejich zákazníka. Od partnera (nebo jeho klienta) obdržím informace o tom, co z technického hlediska potřebuje. Následně udělám analýzu možných řešení v rámci námi nabízených produktů a sestavím jednu nebo více možných variant.

Poté následuje další komunikace s partnerem/klientem, kde si vyžádám dodatečné informace a specifikace, abych finálně navrhnul z pohledu zákazníka to nejlepší možné řešení.

Pokud jsou navržené technologie komplexnější, obnáší to i studování technické dokumentace nejen nabízených, ale i existujících produktů u zákazníka, se kterými má navrhované řešení spolupracovat. Někdy to vyžaduje komunikaci a ověřování funkcionalit přímo s výrobcem nebo testování produktů v našem Labu.

Implementační a poprodejní podpora

Pro většinu produktů nabízíme také možnost implementace. Obvykle pak zajišťuji činnosti od základní instalace a aktualizace na aktuální firmware, základní nastavení zařízení do testovacího (nebo produkčního) provozu až po kompletní nasazení a nastavení ve spolupráci se zákazníkem, případně v náročných řešeních i s účastí/pomocí výrobce daných produktů.

cyber23

Z poprodejních prací si partneři u nás mohou objednat např. reinstalace a aktualizace dříve zakoupených produktů. Mohu poskytnout také konzultace a pohotovostní podporu při upgradech či náročnějších technických zásazích.

Profily vám přináší ChannelWorld ve spolupráci s DNS.

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

HPE: IT lídři se obávají o bezpečnost technologických inovací
HPE: IT lídři se obávají o bezpečnost technologických inovací
Ness slaví 30 let na českém trhu
Ness slaví 30 let na českém trhu
AT Computers vyhlášeno Lokálním výrobcem počítačů Microsoftu
AT Computers vyhlášeno Lokálním výrobcem počítačů Microsoftu
Tech Data obdržela uznání od společností Microsoft a HPE
Tech Data obdržela uznání od společností Microsoft a HPE
Jak pandemie a trendy mění spolupráci vendora a distributora
Jak pandemie a trendy mění spolupráci vendora a distributora
Dejte vysvědčení svým výrobcům a distributorům v ChannelWorld Awards 2018
Dejte vysvědčení svým výrobcům a distributorům v ChannelWorld Awards 2018