Hlavní navigace

Rozhovor: Platy v IT se postupně vrací na předkrizovou úroveň

16. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor:
Petr Zatloukal ze společnosti Advanced Search Technology v rozhovoru pro Businessworld prozradil zajímavosti ze současného trhu práce v odvětví IT.

CIO BusinessWorld: Jak se vyvíjí nabídka a poptávka na zaměstnání v IT? Jedná se nám o počet zájemců, počet míst, kvalifikace zájemců, případně srovnání s předchozími lety.

Petr Zatloukal: Pro odpověď bych rád využil časové osy. Do léta roku 2008 lze hovořit o výrazném převisu poptávky nad nabídkou IT specialistů. Odborníků se nedostávalo, nových společností  přibývalo a poptávku pomáhali saturovat absolventi i výrazný transfer lidí z přidružených oblastí do ICT. Požadavky zaměstnavatelů byly sraženy na minimum a společnosti nabízely doškolení do produkce. Headcount bylo pro headhuntery neznámé slovo. Zkušenému kandidátovi se společnosti snažily plně vyhovět – neexistovaly tabulky, ohodnocení bylo velmi individuální.

Nástupem finanční krize se zmrazila poptávka a nastala vlna propouštění. Situace na trhu se na první pohled změnila v převis nabídky IT odborníků nad poptávkou. Propouštění zasáhlo zejména nové zaměstnance firem a ty, kteří se zaučovali na nové technologie, a jejich hodnocení tak bylo horší než u seniorních kolegů. Již v začátcích krize se obnovila poptávka po expertech. Absolventi a méně zkušení specialisté však na nové příležitosti čekali až do podzimu 2009.

Od roku 2010 je patrné oživení náboru všech úrovní seniority. Společnosti si však mnohem více vybírají a opatrněji zvažují otevření nových pracovních míst. Požadavky na kvalifikaci a poměr cena/výkon výrazně vzrostly. U expertních pozic je situace obdobná jako před krizí, pouze nabízené ohodnocení a benefity mají jasně definované hranice. Z absolventů uspějí pouze ti, kteří již během studia získali praktické zkušenosti.

V roce 2011 pokračuje oživení a ČR láká nové IT investory. Společnosti začínají pracovat s náborem absolventů a méně zkušených uchazečů. Oproti létům před krizí je patrná zvýšená obezřetnost a vybíravost. U seniorů se trh vrátil do let před krizí, poptávka je vysoká a je opět potřeba individualizovat nabídku podle přání a potřeb zkušeného odborníka. Překračování hranice „tabulek ohodnocení“ však je výrazně umírněnější a jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci více zvažují trvale udržitelný rámec spolupráce.

CIO BusinessWorld: Jaké jsou požadavky zájemců a jaké zaměstnavatelů? Nastala nějaká zásadní změna?

Petr Zatloukal: Zaměstnavatelé mají mnohem jasnější představu o tom, koho hledají. Před rokem 2008 měli jistotu, že nového zaměstnance na některém projektu uplatní, pokud splní alespoň základní požadavky. Nyní musí předem schválit vytvoření konkrétního pracovního místa s ohledem na již existující potřebu a pro toto místo poté hledají odpovídajícího specialistu. Takto vytvořený headcount má i svůj rozpočet, do něhož je zapotřebí se vejít.

Celková nabídka zaměstnavatele získává konkrétní obrysy, a kandidát se tedy může kvalitněji rozhodnout, zda o dané působení má zájem. Nabídku zpravidla tvoří kompetence, technologie, produkt/projekt, míra zátěže a v neposlední řadě finanční ohodnocení.

U zájemců lze hovořit o podobné tendenci jako u zaměstnavatelů. Vzrostla potřeba detailních informací a opatrnost při změně kariéry. První příčku pro rozhodování o novém uplatnění již neokupuje finanční ohodnocení, ale celkový mix pracovní náplně, technologií, perspektivy, stability a platu. Lze se mnohem častěji setkat s uchazeči, kteří naprosto přesně vědí, co chtějí do budoucna dělat. Propojení nabídky a poptávky je proto racionálním vyústěním situace.
CIO BusinessWorld: Mají nějaké zvláštní, vymykající se požadavky čerství absolventi?

cyber23

Petr Zatloukal: U absolventů lze rozlišit skupinu, která má jasno o svém dalším působení a pracuje na tom, aby byla úspěšná, a skupinu, která se nechá překvapit trhem. Lze sledovat větší úspěšnost cílevědomých uchazečů, kteří jsou schopni se prokázat aktivitou i konkrétní motivací. Požadavky u absolventů se ve valné většině zaměřují na pracovní náplň a perspektivu. Minorita hledající finanční ohodnocení naráží na změněný a mnohem racionálnější trh.

Jak se pohybují platy zaměstnanců v IT a jaký průměrný věk a vzdělání mají zájemci o zaměstnání, se dočtete v kompletním rozhovoru na webu CIO Businessworldu.

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

Ness slaví 30 let na českém trhu
Ness slaví 30 let na českém trhu
Tech Data obdržela uznání od společností Microsoft a HPE
Tech Data obdržela uznání od společností Microsoft a HPE
HPE: IT lídři se obávají o bezpečnost technologických inovací
HPE: IT lídři se obávají o bezpečnost technologických inovací
Tech Data rozšiřuje portfolio o širokou škálu značek serverových komponentů
Tech Data rozšiřuje portfolio o širokou škálu značek serverových komponentů
Dejte vysvědčení svým výrobcům a distributorům v ChannelWorld Awards 2018
Dejte vysvědčení svým výrobcům a distributorům v ChannelWorld Awards 2018
AT Computers vyhlášeno Lokálním výrobcem počítačů Microsoftu
AT Computers vyhlášeno Lokálním výrobcem počítačů Microsoftu