Hlavní navigace

S&T Slovakia navýšila v roce 2012 obrat o 41 %

29. 3. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Společnost S&T Slovakia dosáhla v roce 2012 obrat 22,8 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 41 %.

S&T Slovakia dodává svá řešení primárně klientům v oblasti výroby, finančních a pojišťovacích služeb, energetiky, telekomunikací a veřejné správy.

„Po­zi­tív­ny me­dzi­roč­ný rast je vý­sled­kom nas­ta­ve­nej stra­té­gie orien­tá­cie na kľú­čo­vé tr­ho­vé seg­men­ty, na kva­li­tu na­šich slu­žieb pre zá­kaz­ní­kov a na dl­ho­do­bé kon­trak­ty. Spo­loč­nosť v ro­ku 2012 in­ves­to­va­la do ino­vá­cií a no­vých tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní. Te­ší nás, že vý­sled­kom náš­ho úsi­lia je oce­ne­nie rie­še­ní S&T Slo­va­kia ako pr­vej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti s naj­vyš­šou úrov­ňou par­tner­stva pre SAP," zhod­no­til výsledky Pe­ter Dov­hun, coun­try ma­na­ger S&T Slo­va­kia, v tiskovém oznámení.

S&T Slovakia loni získala partnerský status Silver Citrix Solution Advisor, a následně začala realizaci řešení virtualizace na platformě Citrix pro nadnárodní společnost v sektoru finančních služeb.

Další významnou zakázkou je i leasingový informační systém na bázi MS Dynamics, který společnost v současnosti nasazuje u jedné z největších leasingových společností v zemi. S & T Slovakia zároveň v roce 2012 uzavřela realizaci podnikového a datového systému pro ocelárnu Slovakia Steel Mills.

Bez bližšího upřesnění S&T Slovakia uvedla, že pozitivních výsledků dosáhla v roce 2012 i medicínská divize, která se věnuje distribuci technologických řešení pro zdravotnictví.

Zdroj: S&T Slovakia

Čtěte dále

ComSource: Nejvíce útoků DDoS na české firmy mířilo z Ruska
ComSource: Nejvíce útoků DDoS na české firmy mířilo z Ruska
Obrazem: Asbis uspořádal arkádové BYOS
Obrazem: Asbis uspořádal arkádové BYOS
Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb IT jako cesta k úsporám
Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb IT jako cesta k úsporám
SWS získala cenu Business Superbrands pro rok 2022
SWS získala cenu Business Superbrands pro rok 2022
Allegro započalo konsolidaci Mall Group a WEDO, zvýšilo tržby
Allegro započalo konsolidaci Mall Group a WEDO, zvýšilo tržby
IDC: Výdaje na cloudovou infrastrukturu rostou ve většině regionů
IDC: Výdaje na cloudovou infrastrukturu rostou ve většině regionů