Hlavní navigace

Salesforce: Jak zlepšit efektivní fungování v roce 2023?

21. 12. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud je tedy jisté, pak to, že digitální transformace zůstane v centru pozornosti i v nadcházejícím roce.

Michal Mravináč, regionální ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Salesforce, ve svém komentáři připomíná, že v posledních dvou letech čelil svět nebývalým překážkám, od pandemií, válečných konfliktů, problémům v oblasti nedostatku pracovních sil, hospodářských otřesů až po výpadky v dodavatelských procesech.

Udržet si tak trvalé a udržitelné podnikání, které je hnacím motorem úspěchu, je tak podle odborníků stále náročnější. Salesforce proto nastínil čtyři směry, s kterými budou organizace konsolidovat své provozní modely a investice do technologií, aby v následujících měsících podpořily svůj růst.

Investice do automatizace prudce vzrostou

Salesforce upozorňuje, že s pokračující inflací, omezenými rozpočty a minimalizovanými zdroji v kombinaci s neustálým požadavkem dělat více za méně, představuje automatizace efektivitu, kterou mohou cloudové technologie přinést.

V současné době průměrná firma využívá v provozu téměř 1 000 aplikací. To je ale neefektivní a z dlouhodobého pohledu i nákladově neudržitelné. V roce 2023 lze proto očekávat, že budou firmy upřednostňovat konsolidaci dodavatelů a technologických řešení tak, aby měly jednoduchý 360stupňový pohled na zákazníky.

Přední podniky budou stále častěji překračovat izolované případy využití automatizace, aby dosáhly efektivního růstu napříč organizací. S rostoucími nároky na IT týmy tak bude stále více netechnických týmů využívat nástroje s nízkým nebo žádným kódem k obcházení úzkých míst.

Očekává se, že více organizací bude sestavovat tzv. fusion týmy, které kombinují obchodní a technologické experty. Tyto týmy, s využitím správných nástrojů, pak mohou efektivně inovovat pod dohledem IT oddělení tak, aby se omezilo případné kybernetické ohrožení nebo riziko nedodržování předpisů.

Doba nahrává hyperpersonalizovaným zážitkům v reálném čase

V dnešní digitální době podle Salesforce potřebuje každá firma schopnost oslovit správného zákazníka ve správný čas. Je to obtížnější s vědomím, že množství dat, která se každoročně vytvoří, zachytí, replikují a spotřebují, se do roku 2026 více než zdvojnásobí.

Vzhledem k tomu, že se společnosti předhánějí ve zvyšování efektivity v oblasti prodeje, služeb, marketingu, obchodu nebo IT, bude personalizace podle odborníků úspěšným řešením již dnes.

Personalizace však dle expertů nebude bez komplikací. Zejména v souladu s nově vznikajícími zásadami a předpisy o ochraně osobních údajů. Navíc s rostoucím povědomím spotřebitelů o ochraně osobních údajů je jejich důvěra zásadní pro to, aby společnosti mohly využít předností personalizace.

Ačkoli ne všechna data třetích stran souvisejí se soubory cookie, marketéři budou muset tuto strategii sladit s proklamovanými změnami v předpisech o ochraně osobních údajů tak, aby se ujistili, že používají data zákazníků zodpovědně a vyvíjejí se v oblasti shromažďování dat nulových a dat prvních stran.

Digitální komunikační nástroje budou posilovat spolupráci

Salesforce rovněž předpovídá, že v roce 2023 budou organizace pod větším tlakem než doposud, aby poskytovaly bezproblémové zákaznické služby, které podpoří růst, zajistí příjmy a loajalitu zákazníků. Více si také začnou uvědomovat, že stejně zásadní význam pro jejich úspěch má i zkušenost zaměstnanců.

Z výzkumu Future Forum Pulse vyplývá, že plánování zaměstnanecké politiky probíhá převážně na úrovni vedoucích pracovníků, přičemž 60 % dotázaných vedoucích pracovníků uvedlo, že navrhují politiku svých společností s malým nebo žádným přímým přispěním zaměstnanců.

Vedoucí pracovníci, kteří akceptují změny na pracovišti, podle expertů povedou procesy s důvěrou a transparentností, budou utvářet produktivnější a uspokojivější zázemí, která bude přijatelnější pro jejich zaměstnance i organizaci.

Zákazníci před otázkami udržitelnosti

Společnost v neposlední řadě upozorňuje, že mezi největší výzvy, kterým firmy v současné době čelí, bude i nadále patřit otázka udržitelnosti životního prostředí.

V příštím roce si organizace budou stále více uvědomovat, že poznatky založené na datech a lepší integraci napříč dodavatelskými řetězci pomohou zajistit efektivnější a udržitelnější způsoby práce.

Cloud23

Díky investicím do digitálních nástrojů pro sledování emisí se společnosti podle Salesforce rychle přizpůsobí změnám a podpoří tak celosvětové úsilí o dosažení snižování emisí.

Zdroj: Michal Mravináč, Salesforce

Čtěte dále

IDC: Globální trh chytrých telefonů se letos ještě nevzpamatuje
IDC: Globální trh chytrých telefonů se letos ještě nevzpamatuje
Cisco chce koupit Armorblox a jeho AI technologie
Cisco chce koupit Armorblox a jeho AI technologie
SWS získala certifikaci Ethisphere za implementaci protikorupční politiky
SWS získala certifikaci Ethisphere za implementaci protikorupční politiky
IDC: Globální trh AR/VR headsetů se propadl, čeká se na novou generaci
IDC: Globální trh AR/VR headsetů se propadl, čeká se na novou generaci
IDC: Globální trh tiskových zařízení vstoupil do nového roku mírným růstem
IDC: Globální trh tiskových zařízení vstoupil do nového roku mírným růstem
Qualcomm otáčí kormidlo směrem k inteligentnímu edge computingu
Qualcomm otáčí kormidlo směrem k inteligentnímu edge computingu