Hlavní navigace

Western Digital: Až čtvrtina zaměstnanců mohla v posledním roce ohrozit firemní data

20. 1. 2022
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: aloha @Fotolia.com
Celkem 68 % správců dat uvádí, že chování zaměstnanců je větší hrozbou pro bezpečnost citlivých dat než akce hackerů.

Společnost Western Digital zveřejnila výsledky výzkumu, který mapoval přístup k citlivým datům u více než 2 000 zaměstnanců a jejich chování (jako uživatelů dat) a zaměstnavatelů (jako správců dat) napříč evropskými zeměmi a zeměmi středního východu.

Výzkum zjistil, že 68 % správců dat míní, že chování zaměstnanců je větší hrozbou pro bezpečnost citlivých dat než akce hackerů a že jedna ze čtyř kritických událostí vztahujících se k bezpečnosti dat ve firmě měla původ přímo u zaměstnanců.

Uživatelé dat si jsou podle analytiků při práci s daty vědomi možného rizika. Ve skutečnosti 22 % uživatelů dat připustilo možnost, že během uplynulých 12 měsíců ohrozili bezpečnost citlivých dat (ať už vědomě, nebo náhodou).

Tento fakt byl dále potvrzen téměř dvěma třetinami (62 %) řídicích pracovníků, kteří v průzkumu uvedli, že zaznamenali bezpečnostní hrozby a podobné události během uvedeného časového období.

Riskantní chování

Western Digital upozorňuje, že mnoho uživatelů dat se nadále dostává do problémové situace, když se dopouští chování, které ohrožuje bezpečnost dat, zejména v případě sdílení a ukládání dat. Více než polovina uživatelů (55 %) má přistup k takovému typu dat, ke kterému by přístup mít neměli.

To je podle bezpečnostních expertů znepokojující informace, zejména když je navíc 98 % správců dat přesvědčeno, že zabezpečení by mělo být posíleno především v případě ukládání a přenosu vysoce citlivých dat.

Práce z domova nebo hybridní pracovní podmínky se stávají normou. Celkem 89 % uživatelů dat tvrdí, že pracovali nebo pracují na společných projektech, které vyžadují sdílení dat. Tyto společné a vzdálené pracovní postupy podle společnosti přinášejí další problémy a odhalují velká rizika.

Pět hlavních rizik, která uvádějí správci dat, jsou jen špičkou ledovce. Více než dvě třetiny uživatelů dat (69 %) tvrdí, že sdílí fyzická úložiště v podobě pevných nebo SSD disků se svými spolupracovníky a kolegy z důvodů sdílení samotných dat.

Navíc 26 % uživatelů dat přiznává, že sdílí svá pracovní zařízení s ostatními členy rodiny a přáteli, a 27 % připustilo, že má u sebe citlivá data i při odchodu z práce.

Sdílení dat

Výzkum podle společnosti Western Digital plně potvrdil zřejmý rozpor v chování zaměstnanců u metody, jakou skutečně sdílejí data a u jejich představy, jaký je nejbezpečnější způsob, jak citlivá data sdílet.

Mezi zaměstnanci byly nejběžnější způsoby, jak citlivá data sdílet a přenášet: email (47 %), cloudové nebo online sdílení (45 %), následoval pevný nebo SSD disk (31 %) a USB disk (25 %).

Tato čísla podle analytiků napovídají, že jednoduchost a zažitá praxe jsou klíčovými faktory v rozhodovacím procesu uživatelů dat, pokud jde o to, jak sdílet citlivá data.

Celkem 88 % správců dat chce mít větší kontrolu nad tím, jak jsou data ukládaná a sdílená. Více než polovina správců dat (54 %) navíc zamýšlí zvýšit využití pevných a SSD disků během následujících dvou let díky tomu, že tato úložiště nabízejí šifrování a další zabezpečovací technologie.

Cloud22

Závěrem 76 % správců dat tvrdí, že pevné disky a disky SSD se šifrováním nebo s dalšími funkcemi zabezpečení mohou řešit obavy firem, které vznikají při používání fyzických disků pro třídění a sdílení citlivých dat.

Zdroj: Western Digital

Čtěte dále

IDC: Výrobci tiskáren jen stěží uspokojují západoevropskou poptávku
IDC: Výrobci tiskáren jen stěží uspokojují západoevropskou poptávku
Kevin Drinkall je marketingovým ředitelem Zyxelu pro EMEA
Kevin Drinkall je marketingovým ředitelem Zyxelu pro EMEA
Cisco trápí globální nejistoty, tržby na začátku roku stagnovaly
Cisco trápí globální nejistoty, tržby na začátku roku stagnovaly
Acronis: Jen čtvrtina IT správců testuje obnovu dat alespoň jednou měsíčně
Acronis: Jen čtvrtina IT správců testuje obnovu dat alespoň jednou měsíčně
Sophos: Ransomware platí více organizací, výkupné roste
Sophos: Ransomware platí více organizací, výkupné roste
Wi-Fi Mesh systémy Mercusys připojí on-line nejen domácnosti
Wi-Fi Mesh systémy Mercusys připojí on-line nejen domácnosti