Hlavní navigace

Jak připravit firemní zákazníky na éru aplikací

14. 7. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: © Sergey Nivens - Fotolia.com
Aplikace jsou jádrem moderního podnikání, ale ne každá firma má vybudované znalosti a zázemí pro jejich provoz, čímž se otevírá příležitost pro partnery.

Ekonomika založená na aplikacích je zcela jistě zde. Aplikace dnes představují způsob, jakým většina lidí konzumuje digitální zážitky a služby, a nejlepší prostředek k rychlému uspokojení požadavků zákazníků a potřeb zaměstnanců. Proto podniky po celém světě definují své cíle podle toho, jak rychle jsou schopné vyvíjet a dodávat nové aplikace.

A je to tak správně. Agilní přístup k vývoji aplikací znamená, že firmy mohou neustále inovovat způsoby, jakými se spojují a komunikují se svými zákazníky, a naplňovat měnící se očekávání, ať interní nebo externí. Je to významný důvod, proč jsou jednou z hlavních priorit nejen IT, ale i jednou z širších priorit podniku obecně. Studie společnosti VMware Market Insights Report například uvádí, že 91 % podniků se primárně zaměřuje na migraci a modernizaci starších aplikací. Tato snaha je tak výrazná, že do roku 2024 očekáváme modernizaci poloviny všech aplikací.

Přestože si většina podniků uvědomuje příležitosti v oblasti aplikací, mnoho z nich nedisponuje potřebnými interními znalostmi a dovednostmi v oblasti modernizace aplikací a realizace multicloudových strategií, které by splňovaly jejich obchodní potřeby. Proto se partnerům nabízí obrovská příležitost – mohou podnikům pomoci s přechodem od tradičních aplikací k nativně cloudovým a od cloudové k multicloudové infrastruktuře. Ti, kteří uspějí v obou oblastech, se stanou lídry ve světě, kde aplikace hrají prim, a zároveň budou schopni rozvíjet své podnikání na základě lukrativních a rostoucích zdrojů zisku.

Jak překonat kulturní bariéry

Partneři mají příležitost zaujmout pozici klíčového elementu, mostu přes přetrvávající překážky, které podnikům brání inovovat, někoho, kdo jim pomůže bezpečně a rychle nasazovat aplikace do produkce. Jeffrey Kusters, technický ředitel IT poradenské společnosti ITQ, která sídlí v Nizozemsku, je například přesvědčen, že partneři se musí prezentovat jako „kazatelé, kteří mohou působit jako tlumočníci a iniciátoři dialogu, přičemž jsou rozkročení mezi kulturou IT a kulturou vývoje“.

Jejich odborné znalosti jako partnerů jsou potřebné, protože vývoj aplikací v podnikovém měřítku je v dnešních firmách stále více roztříštěný. Týmy DevOps jsou stále více rozptýlené po celém podniku a v mnoha případech fungují bez jakékoliv komunikace s centrálními infrastrukturními týmy, kterým zase chybí zkušenosti s tvorbou a správou aplikací. To vede k výraznému kulturnímu rozporu mezi oběma týmy a k nedostatku společného pohledu na věc. Jak upozorňuje společnost Forrester: „Hlavní problémy jsou jednoznačně kulturní, nikoli technické povahy.“

Nesoulad priorit a fragmentované technologické prostředí tyto rozdíly dále prohlubují, protože podniky provozují nativně cloudová řešení a zároveň si stále udržují tradiční infrastrukturu. Celkově to vede k soupeření o čas, pozornost a finance a způsobuje neúspěch mnoha dobře míněných strategií slaďování.

Partner zde může být užitečný tím, že tuto spolupráci usnadní a díky svým technickým znalostem a odbornému poradenství překlene propasti mezi vývojářskými a infrastrukturními týmy. Je prokázáno, že takové poradenství přináší podnikům lepší výsledky – studie společností Forrester a VMware ukázala, že sladění mezi týmy umožňuje podnikům odstranit bariéry mezi jednotlivými složkami (71 %), vytvářet bezpečnější aplikace (70 %) a zvýšit agilitu při zavádění nových pracovních postupů a technologií (66 %). A především získat větší užitek ze svých iniciativ zaměřených na modernizaci aplikací.

Debata o technologiích na podnikové úrovni

Dosažení této jednoty vyžaduje změnu myšlení a jazyka tak, aby se sjednotily okolo obchodních cílů, a právě zde vstupují do hry partneři. Jejich úkolem je povzbudit podniky, aby se zaměřily na konečný obchodní cíl, kterým je vytvoření podnikové aplikace připravené k nasazení, a ne aby od počátku vždy myslely především na technologie. Chtějí-li podniky provést změnu na organizační úrovni, musí přesunout pozornost mimo budování aplikací jako infrastruktury a přestat klást přílišný důraz na vývojáře. Aplikace lze vytvořit kdekoli a mluvit jazykem všech – záleží jen na tom, jak k nim přistupujete.

Jak poznamenává Ofir Abekasis, generální ředitel izraelského integrátora TeraSky, povýšení partnerů na efektivní „platformové“ týmy je nedílnou součástí tohoto procesu: „Je třeba sestavit mapu, která přesahuje rámec softwaru, produktu a infrastruktury. Tato mapa musí promlouvat ke všem týmům jejich vlastním jazykem a spojit všechny nesladěné cíle do ucelené strategie. Například všechny vývojářské týmy chtějí Kubernetes a 90 % debat, které vedeme na obchodní úrovni, se točí okolo nativně cloudových aplikací. Oba cíle jsou ze své podstaty v souladu – zbývá jen diskutovat o tom, jak je v praxi sladit.“

Dalším důvodem, proč jsou partneři nejvhodnější k překonání mylných představ a nedostatků v komunikaci, je hloubka a rozsah jejich odborných znalostí v oblasti modernizace aplikací, které dalece přesahují dovednosti, jež má mnoho podniků k dispozici. Mají bohaté zkušenosti se sestavováním specializovaných týmů, které dokáží rychle ověřovat koncepty a demonstrovat přednosti aplikací, a pro mnohé z nich to je každodenním chlebem. Jedním z potenciálně účinných způsobů, jak pomoci podnikům zvýšit interní povědomí o dané technologii a lépe se připravit na používání aplikací, je zařazení partnerů mezi „ambasadory“ v rámci organizace, kde se mohou zasadit o širší a správné přijetí nových konceptů v rámci celého podniku.

Pojišťovna Kooperativa, která chtěla přejít na kontejnery, je dokonalým příkladem toho, že externí poradenství je nepostradatelné. „Věděli jsme, že chceme kontejnery naplno využívat, to rozhodnutí jsme již udělali,“ říká Jan Váňa, manažer infrastruktury Kooperativy. „Uvědomovali jsme si ale, že to není jen o zakoupení softwaru a jeho implementaci, ale že je důležité celkově změnit způsob, jakým k aplikacím přistupujeme a jak pracujeme. Potřebovali jsme proto někoho, kdo nás celým procesem provede.“ V klíčové fázi své cesty modernizace aplikací se obrátila na místního partnera, společnost Geetoo, jejíž podpora hladké integrace Kubernetes pojišťovně pomohla vybudovat konzistentní platformu pro tvorbu a provozování aplikací nativně v cloudu.

Tajná ingredience úspěchu

Partneři by se měli na základě svých technických znalostí a širšímu pohledu na věc snažit zákazníky vybavit nejen správnými technologiemi, aby byli připraveni na používání aplikací, ale také správnou kulturou, která jim umožní dodávat do produkce lepší software.

Přidání Kubernetes do podnikové infrastruktury by například nemělo prostředí zkomplikovat. Výsledkem by měla být infrastruktura s všudypřítomnými konzistentními Kubernetes, připravená na moderní aplikace. Úloha partnerů v této situaci do značné míry spočívá v tom, umožnit všem týmům jednodušší centrální správu, řízení a sledování všech aplikací v cloudech a zároveň zajistit vývojářům bezproblémové a bezpečné prostředí.

Vzdělávání je bezpochyby další nedílnou součástí. Další z klíčových rolí partnerů je pomoci vybavit vývojové a infrastrukturní týmy správnými dovednostmi, aby dokázaly lépe sladit své cíle a zajistit, že podnik bude dobře připraven využívat příležitosti k inovacím založeným na aplikacích. Nesmí se však zapomínat ani na vlastní vzdělávání a zvyšování kvalifikace samotných partnerů. Aby mohli důvěryhodně vystupovat jako odborníci na průběžné dodávání aplikací, musí si neustále rozšiřovat své dovednosti a obzory o všechny relevantní schopnosti potřebné k získávání obchodního užitku z aplikací. Zvládnutí nativně cloudových principů je například klíčové z hlediska tvorby nových modelů zisku, které využívají přechodu odvětví k moderním aplikacím, a zároveň připravují zákazníky, aby na tento trend dokázali reagovat.

DT24

Naučit se vést

Úspěch dnes závisí na tom, jak rychle podniky dokáží svým zákazníkům a zaměstnancům poskytnout to, co chtějí – a o to se podniky po celém světě dennodenně snaží, přičemž aplikace jsou v jádru jejich strategií. Partneři, kteří se chopí iniciativy, utvoří si ucelený obraz a stanou se konzultanty, zprostředkovateli a poskytovateli modernizace aplikací, se brzy dočkají ocenění za to, že budou schopni svým zákazníkům pomáhat realizovat jejich ambice v oblasti aplikací a podporovat jejich obchodní růst.

Santhosh Kumar, ředitel EMEA Tanzu Alliances ve společnosti VMware 

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

Atos v roce 2023 nepatrně zvýšil výnosy a odvolal finanční cíle
Atos v roce 2023 nepatrně zvýšil výnosy a odvolal finanční cíle
Digitální transformace: Jak AI proměňuje organizace a digitální prostor
Digitální transformace: Jak AI proměňuje organizace a digitální prostor
Ještě lepší Asus business s novými modely ExpertBook
Ještě lepší Asus business s novými modely ExpertBook
Jak zpracovat dokumentový salát
Jak zpracovat dokumentový salát
Canalys: Jaro přichází, globální trh PC meziročně vykvetl o 3 %
Canalys: Jaro přichází, globální trh PC meziročně vykvetl o 3 %
Sophos: V 90 % útoků v roce 2023 kyberzločinci zneužili protokol RDP
Sophos: V 90 % útoků v roce 2023 kyberzločinci zneužili protokol RDP