Hlavní navigace

ČSÚ: Počítačové sítě plně využívají spíše větší podniky

2. 1. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor:
Český statistický úřad provedl na začátku roku 2011 šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru. Kde mají firmy mezery v oblasti sítí a síťového softwaru?

V lednu 2011 využívalo firemní počítačovou síť téměř 70 % českých podniků. Za rok se množství firemních sítí rozrostlo o pět procentních bodů. Z malých podniků ji používalo na začátku roku 2011 téměř 65 %, větší podniky však síť využívají v 98 %.

Podle ČSÚ tak lze konstatovat, že firemní počítačová síť patří mezi základní infrastrukturu používanou ve velkých podnicích. U malých a středních podniků lze však stále pozorovat velkou příležitost v možných dodávkách a správě.

Z podniků, které používají počítačovou síť, jich dvě třetiny používalo bezdrátové připojení. Vzdálený přístup k elektronické poště pak svým zaměstnancům umožňovalo celkově 70 % firem s interní sítí (93 % velkých podniků) a práci s datovými soubory prostřednictvím vzdáleného přístupu poskytovalo 60 % firem, přičemž mezi podniky nad 250 zaměstnanců činil podíl 88 %.

ČSÚ zaznamenalo významný meziroční nárůst počtu firem umožňujících vzdálený přístup k firemním dokumentům, datovým souborům či aplikacím (práci s datovými soubory a aplikacemi) o téměř deset procentních bodů. V roce 2010 činil podíl podniků umožňujících vzdálený přístup 33 %, v lednu 2011 již 42 %.


Graf 1: Podniky používající firemní počítačovou síť a související technologie v ČR, leden 2011

Podniky používající firemní počítačovou síť a související technologie v ČR, leden 2011

Zdroj: ČSÚ


Intranet spíše doménou větších firem

Intranet (interní webové stránky) v lednu 2011 používalo 31 % podniků s deseti a více zaměstnanci. S větším počtem zaměstnanců roste i využití intranetu. Firmy s 10-49 zaměstnanci využívají interní web ve čtvrtině případů a podniky s 250 a více zaměstnanci používají intranet ve třech čtvrtinách případů.

Necelá pětina podniků (19%) používalo v lednu 2011 intranetové aplikace v oblasti personalistiky (např. k náhledu do záznamů o docházce, stažení či náhledu do výplatní pásky nebo podání či stažení žádosti o dovolenou). V případě intranetových aplikací hraje velikost podniku ještě významnější roli. Mezi velkými podniky jich využívá 85 %, avšak mezi malými pouze 14 %.

Jak si vede open source?

V lednu 2011 používalo v České republice 70 % firem open source software. Nejrozšířenějším volně šiřitelným softwarem ve firmách je webový prohlížeč (53,6 %) a kancelářský software (49 %). Open sourcový operační systém používá více než třetina podniků (34 %), webový server pak necelá pětina (19 %) a ERP či CRM necelá desetina (9 %) firem.

Z pohledu odvětví se volně šiřitelný software nachází nejčastěji ve firmách provádějící informační a komunikační činnosti (90,1 %). Významně zastoupený je také v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (82,3 %), profesních, vědeckých a technických činnostech (74 %) a dopravě a skladování (73,7 %).


Graf 2: Open source software v podnikatelském sektoru ČR, leden 2011

Open source software v podnikatelském sektoru ČR, leden 2011

Zdroj: ČSÚ

soutez_casestudy


ČSÚ v rámci šetření dotazovalo právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti. Výběrový soubor obsáhl 8 073 jednotek.


Zdroj: ČSÚ

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

IDC: Trápení nekončí, globální trh tiskových zařízení propadl o 17,6 %
IDC: Trápení nekončí, globální trh tiskových zařízení propadl o 17,6 %
AMD kupuje Nod.ai, posílí možnosti open source softwaru pro umělou inteligenci
AMD kupuje Nod.ai, posílí možnosti open source softwaru pro umělou inteligenci
AT Computers rozšiřuje spolupráci s HPE
AT Computers rozšiřuje spolupráci s HPE
Tři hlavní důvody, proč malé a středně velké firmy potřebují ke správě sítí umělou inteligenci
Tři hlavní důvody, proč malé a středně velké firmy potřebují ke správě sítí umělou inteligenci
3D tisk – jaké jsou náklady na 3D tisk?
3D tisk – jaké jsou náklady na 3D tisk?
Reportáž: Velká cena Zaječí v podání Zebra systems
Reportáž: Velká cena Zaječí v podání Zebra systems