Hlavní navigace

Eaton: Trh s IT ožívá, co to znamená pro prodejní kanály?

11. 4. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © atanas.dk - Fotolia.com
IT channel lead společnosti Eatonu se zamýšlí nad změnami v prodejních kanálech v poslední době a jak do nich vstupují nejnovější trendy.

Frédéric Leclerc, EMEA IT channel leader společnosti Eaton, ve svém komentáři uvádí, že navzdory přetrvávajícím problémům vykazuje světový trh s IT po třech letech nepříznivých okolností známky oživení.

Předpokládá se, že v roce 2024 vzrostou celosvětové dodávky osobních počítačů o osm procent a o stejné procento se zvýší i výdaje na IT oproti předchozímu roku. Co tedy bude toto oživení trhu znamenat pro IT prodejní kanál v nadcházejících měsících?

Co se dozvíte v článku
  1. Vše se mění
  2. Obavy o udržitelnost
  3. Digitální transformace
  4. Změny spotřebitelských trendů
  5. Budoucnost se vyvíjí slibně

Vše se mění

Růst výdajů na IT lze podle Leclerca z velké části přičíst dopadu pandemie covidu-19. Uzavírací opatření a práce na dálku přinutily podniky po celém světě změnit způsob svého fungování a výrazně urychlily jejich strategie digitalizace. A právě teď, stejně jako v dohledné budoucnosti, se toto tempo ještě zrychluje díky širokému rozšíření umělé inteligence (AI) a všeho, co s ní souvisí.

Klíčem k tomu jsou podle odborníka Eatonu data. Organizace se stále častěji obracejí ke cloudu a edge computingu, aby zajistily výpočetní výkon, úložiště a rychlost potřebné pro správu obrovského množství dat, která mají k dispozici.

Kombinace očekávání zákazníků a nutnosti dodržovat právní předpisy podle něj zároveň znamená, že IT společnosti a profesionálové si uvědomují odpovědnost za svůj vlastní dopad – a dopad svých zákazníků – na změnu klimatu, což v několika ohledech ovlivňuje jejich rozhodnutí a kroky.

Obavy o udržitelnost

„Vzhledem k většímu povědomí o problémech, jako je změna klimatu, zákazníci požadují, aby společnosti převzaly odpovědnost za svůj dopad na životní prostředí, a zároveň samotné společnosti pociťují tlak předpisů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů,“ uvádí Fréderic Leclerc.

To vše se stává významným faktorem při rozhodování těchto společností a vede je to k tomu, aby zohledňovaly udržitelnost při navrhování svých výrobků a výrobních procesů, a dokonce i při výběru dodavatelů.

To má podle Leclerca důsledky pro IT prodejní kanál. Stále více se prosazuje trend “zeleného IT”, kdy se společnosti snaží minimalizovat dopad svého provozu na životní prostředí zaváděním postupů, jako je virtualizace, cloud computing a efektivní řízení spotřeby energie.

V rámci snahy o snížení uhlíkové stopy zavádí mnoho IT společností iniciativy v oblasti udržitelnosti, od využívání obnovitelných zdrojů energie až po zvyšování energetické účinnosti a snižování množství odpadu.

Nové články do mailu

 

Chcete mít každý týden přehled o informacích pro resellery, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanále IT a CE? Objednejte si náš mailový servis. Objednat si lze i newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze serverů vydavatelství Internet Info.

Zastřešující otázkou, kterou je podle channel leadera Eatonu třeba zvážit, je přechod od závislosti na fosilních palivech k obnovitelným zdrojům energie, což mění způsob, místo a čas výroby, skladování a řízení energie.

Obchodní partneři by si tedy měli uvědomit, že většina technologií potřebných pro tento přechod na novou energetiku již existuje a může být k dispozici, včetně systémů nepřerušitelného napájení (UPS), které mohou podpořit síť stabilizací frekvence při přechodu na obnovitelné zdroje.

Odpovědnost za změnu klimatu však není jedinou věcí, která se týká IT sektoru a prodejního kanálu. „Očekává se, že digitalizace bude mít v následujících měsících významný dopad na tento prodejní kanál, což povede ke změnám obchodních modelů, zkušeností zákazníků a požadavků na dovednosti,“ domnívá se Leclerc.

Digitální transformace

Generativní umělá inteligence, která je podle Eatonu pravděpodobně etalonem digitalizace, se na scéně objevila v roce 2023 a její popularita nepolevuje. Předpokládá se, že trh s generativní umělou inteligencí poroste do konce desetiletí o 42 % na 1,3 bilionu dolarů.

V návaznosti na stávající technologie, jako je aplikovaná umělá inteligence a průmyslové strojové učení, má vysoký potenciál a uplatnitelnost ve většině průmyslových odvětví a díky svému uplatnění v kombinaci specifických a rozšířenějších případů použití by měla globální ekonomice přinést až 4,4 bilionu dolarů ročně.

„Vzhledem k těmto ekonomickým přínosům není překvapivé, že digitální transformace je jednou z klíčových priorit EU. Její politický program Digitální dekáda stanoví řadu cílů, jimiž se bude digitální transformace v celé Unii řídit až do roku 2030,“ vysvětluje Frédéric Leclerc.

Mezi ně patří i cíl zajistit, aby alespoň 80 % všech dospělých mělo základní digitální dovednosti. Koneckonců technologické změny vyžadují, aby si podniky a lidé osvojili příslušné dovednosti a kompetence, mají-li být úspěšné.

Důležité podle Leclerca je, že v této transformaci budou hrát zásadní roli jak digitální, tak lidské prodejní kanály, a proto je nezbytné, aby byly tyto prodejní kanály propojeny. Aby organizace mohly využít hodnotu technologií, jako je generativní umělá inteligence, musí své prodejní kanály postavit na systémech, které umožňují tok dat v reálném čase.

 

ChannelWorld, který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně, najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály, působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Pro obchodní partnery je proto zásadní, aby sledovali nejnovější změny a mohli tak využít nové příležitosti – pro sebe i své zákazníky – a udržet si konkurenční výhodu. Ti obchodní partneři, kteří strategicky přijmou například cloud – ať už soukromý, veřejný nebo hybridní – si zajistí dlouhodobý úspěch a umožní svým zákazníkům získat větší obchodní a technickou hodnotu ze svých strategií modernizace IT.

Změny spotřebitelských trendů

„Stejně jako podniky mění způsob svého fungování, činí tak i spotřebitelé, a to často ze stejných důvodů. I v tomto případě musí mít profesionálové v oblasti prodejních kanálů o těchto změnách přehled,“ zdůrazňuje IT channel lead Eatonu.

Vezměme si například elektromobily. Obavy o udržitelnost vedly v roce 2023 k meziročnímu nárůstu prodeje elektromobilů na celém světě o 35 %. Předpokládá se, že do roku 2030 bude téměř třetina všech celosvětově prodaných automobilů elektrických a že do roku 2040 bude na silnicích 730 milionů osobních elektromobilů.

Aby bylo možné splnit požadavky na přechod od spalovacích vozidel k elektromobilům, bude podle Leclerca zapotřebí odpovídající a spolehlivá celostátní nabíjecí infrastruktura. Stejně jako u všech elektrických a elektronických zařízení bude tato infrastruktura vyžadovat pravidelnou údržbu, aby byla zaručena nepřetržitá provozuschopnost nabíječek a nedocházelo ke zbytečným výpadkům v provozu.

Budoucnost se vyvíjí slibně

Frédéric Leclerc konstatuje, že technologický sektor se stále potýká s problémy, v neposlední řadě s dopady pokračujících geopolitických nepokojů, ale zdá se, že oživení z dob covidu je na dobré cestě. Prudký nárůst popularity generativní umělé inteligence navíc ukázal, že některé pokroky si razí cestu nebývalým tempem.

soutez_casestudy

„Ať už se jedná o udržitelnost, digitalizaci nebo nové a vznikající tržní trendy, obchodní partneři budou muset držet krok s tímto pokrokem a transformovat své podnikání tak, aby vyhovovalo novým inovativním řešením, a dokonce vytvářet nová specializovaná oddělení, aby svým zákazníkům umožnili využít příležitosti, které se před nimi otevírají,“ dodává na závěr.

Zdroj: Eaton

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

IDC: Evropská pracoviště se transformují, výdaje na AR/VR utěšeně rostou
IDC: Evropská pracoviště se transformují, výdaje na AR/VR utěšeně rostou
Kulatý stůl o kyberbezpečnosti: Lidské zdroje versus umělá inteligence (3. díl)
Kulatý stůl o kyberbezpečnosti: Lidské zdroje versus umělá inteligence (3. díl)
Tři hlavní důvody, proč malé a středně velké firmy potřebují ke správě sítí umělou inteligenci
Tři hlavní důvody, proč malé a středně velké firmy potřebují ke správě sítí umělou inteligenci
PPL: Online nakupují téměř všichni Češi, třetina zboží i prodává
PPL: Online nakupují téměř všichni Češi, třetina zboží i prodává
T-Mobilu v prvním čtvrtletí i přes mírný pokles tržeb stoupla ziskovost
T-Mobilu v prvním čtvrtletí i přes mírný pokles tržeb stoupla ziskovost
GFI Software: Nejčastější chybou uživatelů je opakované použití stejných hesel
GFI Software: Nejčastější chybou uživatelů je opakované použití stejných hesel