Hlavní navigace

Moore: Tři ze čtyř firem v posledních letech zvýšily investice do AI

18. 12. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: @ Laurent - Fotolia.com
Přínosy umělé inteligence pro byznys podle odborníků rostou a spolu s tím také investice do ní.

Společnost Moore Global ve své aktuální studii uvádí, že umělá inteligence se stává klíčovou součástí růstové strategie mnoha společností. To dokazuje i fakt, že v posledních čtyřech letech zvýšily své investice do AI tři čtvrtiny velkých a středních firem po celém světě.

Hlavní přínosy AI podle respondentů zahrnují zvýšení produktivity a zlepšení zákaznické zkušenosti, přičemž pouze 22 % firem vnímá AI jako prostředek ke snížení počtu zaměstnanců nebo mzdových nákladů.

Studie Moore Global také naznačuje, že většina vedoucích pracovníků považuje AI za klíčovou investici s pozitivním dopadem na budoucí finanční výkonnost a udržitelnost jejich společností.

Jaké přínosy AI jste ve firmě zaznamenali?

Automobilový a letecký sektor v popředí

Analýza názorů na AI potvrdila, že zájem o využití umělé inteligence v byznysu je vysoký –  77 % firem za poslední čtyři roky zvýšilo investice do AI nebo její využití. To znamená, že naprostá většina podniků se zabývá umělou inteligencí a zkoumá, jak by tato technologie mohla zlepšit jejich podnikání.

Společnosti s nejméně 250 zaměstnanci, které hlásí nejrychlejší zavádění AI, zaznamenaly v období od roku 2019 do současnosti průměrný nárůst tržeb o 15 % –  což je více než dvojnásobek oproti firmám, kde se investice do této technologie nebo její využívání v posledních čtyřech letech zastavily.

Oslovené firmy investovaly do technologie AI v uplynulém roce v průměru 1,5 milionu dolarů – v případě automobilového a leteckého sektoru se částka zvýšila na 3,2 milionu dolarů.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ STUDIE SPOLEČNOSTI MOORE

• Pouze 4 % podniků neočekává, že by se role umělé inteligence v blízké budoucnosti rozšířila nebo sehrála v jejich podnikání nějakou roli.

• 56 % vedoucích pracovníků podniků tvrdí, že umělá inteligence představuje pro jejich organizaci příležitost – oproti 23 %, kteří v ní vidí hrozbu.

• 65 % respondentů očekává, že v příštích třech letech a také v dalších letech bude využití umělé inteligence v jejich organizaci narůstat.

• Nejčastěji vnímaným přínosem AI je zvýšení produktivity, které uvedlo 48 % osob s rozhodovací pravomocí. Dalším nejčastěji uváděným přínosem bylo zlepšení zákaznické zkušenosti.

• Pouze 22 % respondentů vnímá AI jako prostředek ke snížení počtu zaměstnanců nebo mzdových nákladů.

• Pouhá 2 % respondentů tvrdí, že AI pro jejich činnost nepředstavuje žádný přínos.

Přínos pro byznys

Za hlavní přínos využití umělé inteligence označilo 48 % respondentů zvýšení produktivity. Z odvětvového hlediska má sektor energetiky největší podíl respondentů, kteří uvádějí potenciální zvýšení produktivity díky investicím do AI, a to o 57 %.

Další nejčastější odpovědí bylo, že AI pomáhá zlepšit zákaznickou zkušenost, což je názor, který sdílí 43 % respondentů. V maloobchodě a vzdělávání byl podíl této možnosti ještě vyšší – téměř 50 %. Tato odvětví stále hledají technologická řešení, která jim umožní koordinovat procesy a poskytovat vysokou úroveň služeb.

„Jedním z opakujících se narativů o umělé inteligenci je, že povede ke změnám na trhu práce a v budoucnu učiní některé profese nadbytečnými – zejména ty, kde převládají opakující se úkoly,“ říká ke studii Martin Buranský, partner Moore Advisory CZ.

„Nicméně pouze 22 % vedoucích pracovníků podniků v studii Moore Global uvádí jako důvod, proč se obracejí k umělé inteligenci, snížení počtu zaměstnanců a mzdových nákladů. To naznačuje, že tato technologie není v současné době vnímána jako prostředek k zásadnímu snižování počtu pracovníků,“ dodává.

Moore v tomto kontextu upozorňuje, že zatímco pro některé podniky může umělá inteligence představovat nástroj ke zvýšení produktivity, pro jiné může představovat problém. V některých odvětvích se proto budou muset změnit modely podnikání.

Nicméně většina respondentů (56 %) tvrdí, že umělá inteligence představuje pro jejich organizaci příležitost, což výrazně převyšuje 23% podíl těch, kteří se obávají, že představuje hrozbu.

Graf – Přínosy AI pro firmy

Zdroj: Moore Czech Republic

Budoucnost spojená s AI

Pokud jde o budoucnost, tak většina vedoucích pracovníků firem předpokládá, že AI bude stále důležitější. Největší část dotázaných (65 %) očekává, že v příštích třech letech a následně v dalších letech bude využití AI v jejich organizaci narůstat. Dalších 24 % firem je přesvědčeno, že využití AI bude v příštích třech letech nadále růst, ale nakonec ztratí na dynamice.

Výzkum ukázal také na malou skupinu skeptičtějších šéfů: čtyři procenta respondentů uvedla, že neočekávají, že by umělá inteligence v příštích třech letech rostla nebo že by v tomto období hrála v jejich organizaci nějakou roli.

MMF24

„Naprostá většina vedoucích pracovníků považuje umělou inteligenci za zásadní investici, která může mít významný dopad na jejich firmy. Implantaci AI do jejich podnikání považují za důležité s ohledem lepší budoucí finanční výkonnost a zároveň udržitelnost jejich společností do budoucna,“ uzavírá Buranský.

Zdroj: Moore Czech Republic

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

Podniková data chráněná a centralizovaná
Podniková data chráněná a centralizovaná
Alena Vongrejová je ERP ředitelkou Algotechu
Alena Vongrejová je ERP ředitelkou Algotechu
GFI Software: Uživatele nejspolehlivěji oklame phishingový e-mail o nezaplacené faktuře
GFI Software: Uživatele nejspolehlivěji oklame phishingový e-mail o nezaplacené faktuře
Heureka: Česká e-commerce zakončila druhé čtvrtletí s 3% růstem
Heureka: Česká e-commerce zakončila druhé čtvrtletí s 3% růstem
Eset: Útočníci zneužívají ke krádeži dat falešné AI aplikace
Eset: Útočníci zneužívají ke krádeži dat falešné AI aplikace
Igor Cejkovský (Synology): ActiveProtect snižuje riziko lidské chyby
Igor Cejkovský (Synology): ActiveProtect snižuje riziko lidské chyby