Hlavní navigace

Moore: Tři ze čtyř firem v posledních letech zvýšily investice do AI

18. 12. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: @ Laurent - Fotolia.com
Přínosy umělé inteligence pro byznys podle odborníků rostou a spolu s tím také investice do ní.

Společnost Moore Global ve své aktuální studii uvádí, že umělá inteligence se stává klíčovou součástí růstové strategie mnoha společností. To dokazuje i fakt, že v posledních čtyřech letech zvýšily své investice do AI tři čtvrtiny velkých a středních firem po celém světě.

Hlavní přínosy AI podle respondentů zahrnují zvýšení produktivity a zlepšení zákaznické zkušenosti, přičemž pouze 22 % firem vnímá AI jako prostředek ke snížení počtu zaměstnanců nebo mzdových nákladů.

Studie Moore Global také naznačuje, že většina vedoucích pracovníků považuje AI za klíčovou investici s pozitivním dopadem na budoucí finanční výkonnost a udržitelnost jejich společností.

Jaké přínosy AI jste ve firmě zaznamenali?

Automobilový a letecký sektor v popředí

Analýza názorů na AI potvrdila, že zájem o využití umělé inteligence v byznysu je vysoký –  77 % firem za poslední čtyři roky zvýšilo investice do AI nebo její využití. To znamená, že naprostá většina podniků se zabývá umělou inteligencí a zkoumá, jak by tato technologie mohla zlepšit jejich podnikání.

Společnosti s nejméně 250 zaměstnanci, které hlásí nejrychlejší zavádění AI, zaznamenaly v období od roku 2019 do současnosti průměrný nárůst tržeb o 15 % –  což je více než dvojnásobek oproti firmám, kde se investice do této technologie nebo její využívání v posledních čtyřech letech zastavily.

Oslovené firmy investovaly do technologie AI v uplynulém roce v průměru 1,5 milionu dolarů – v případě automobilového a leteckého sektoru se částka zvýšila na 3,2 milionu dolarů.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ STUDIE SPOLEČNOSTI MOORE

• Pouze 4 % podniků neočekává, že by se role umělé inteligence v blízké budoucnosti rozšířila nebo sehrála v jejich podnikání nějakou roli.

• 56 % vedoucích pracovníků podniků tvrdí, že umělá inteligence představuje pro jejich organizaci příležitost – oproti 23 %, kteří v ní vidí hrozbu.

• 65 % respondentů očekává, že v příštích třech letech a také v dalších letech bude využití umělé inteligence v jejich organizaci narůstat.

• Nejčastěji vnímaným přínosem AI je zvýšení produktivity, které uvedlo 48 % osob s rozhodovací pravomocí. Dalším nejčastěji uváděným přínosem bylo zlepšení zákaznické zkušenosti.

• Pouze 22 % respondentů vnímá AI jako prostředek ke snížení počtu zaměstnanců nebo mzdových nákladů.

• Pouhá 2 % respondentů tvrdí, že AI pro jejich činnost nepředstavuje žádný přínos.

Přínos pro byznys

Za hlavní přínos využití umělé inteligence označilo 48 % respondentů zvýšení produktivity. Z odvětvového hlediska má sektor energetiky největší podíl respondentů, kteří uvádějí potenciální zvýšení produktivity díky investicím do AI, a to o 57 %.

Další nejčastější odpovědí bylo, že AI pomáhá zlepšit zákaznickou zkušenost, což je názor, který sdílí 43 % respondentů. V maloobchodě a vzdělávání byl podíl této možnosti ještě vyšší – téměř 50 %. Tato odvětví stále hledají technologická řešení, která jim umožní koordinovat procesy a poskytovat vysokou úroveň služeb.

„Jedním z opakujících se narativů o umělé inteligenci je, že povede ke změnám na trhu práce a v budoucnu učiní některé profese nadbytečnými – zejména ty, kde převládají opakující se úkoly,“ říká ke studii Martin Buranský, partner Moore Advisory CZ.

„Nicméně pouze 22 % vedoucích pracovníků podniků v studii Moore Global uvádí jako důvod, proč se obracejí k umělé inteligenci, snížení počtu zaměstnanců a mzdových nákladů. To naznačuje, že tato technologie není v současné době vnímána jako prostředek k zásadnímu snižování počtu pracovníků,“ dodává.

Moore v tomto kontextu upozorňuje, že zatímco pro některé podniky může umělá inteligence představovat nástroj ke zvýšení produktivity, pro jiné může představovat problém. V některých odvětvích se proto budou muset změnit modely podnikání.

Nicméně většina respondentů (56 %) tvrdí, že umělá inteligence představuje pro jejich organizaci příležitost, což výrazně převyšuje 23% podíl těch, kteří se obávají, že představuje hrozbu.

Graf – Přínosy AI pro firmy

Zdroj: Moore Czech Republic

Budoucnost spojená s AI

Pokud jde o budoucnost, tak většina vedoucích pracovníků firem předpokládá, že AI bude stále důležitější. Největší část dotázaných (65 %) očekává, že v příštích třech letech a následně v dalších letech bude využití AI v jejich organizaci narůstat. Dalších 24 % firem je přesvědčeno, že využití AI bude v příštích třech letech nadále růst, ale nakonec ztratí na dynamice.

Výzkum ukázal také na malou skupinu skeptičtějších šéfů: čtyři procenta respondentů uvedla, že neočekávají, že by umělá inteligence v příštích třech letech rostla nebo že by v tomto období hrála v jejich organizaci nějakou roli.

soutez_casestudy

„Naprostá většina vedoucích pracovníků považuje umělou inteligenci za zásadní investici, která může mít významný dopad na jejich firmy. Implantaci AI do jejich podnikání považují za důležité s ohledem lepší budoucí finanční výkonnost a zároveň udržitelnost jejich společností do budoucna,“ uzavírá Buranský.

Zdroj: Moore Czech Republic

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

HP ocenilo nejlepší servisní partnery v České republice
HP ocenilo nejlepší servisní partnery v České republice
AT Computers rozšiřuje spolupráci s HPE
AT Computers rozšiřuje spolupráci s HPE
IDC: Trápení nekončí, globální trh tiskových zařízení propadl o 17,6 %
IDC: Trápení nekončí, globální trh tiskových zařízení propadl o 17,6 %
Cisco: Softwaroví developeři řeší problémy s výkonem a dostupností aplikací
Cisco: Softwaroví developeři řeší problémy s výkonem a dostupností aplikací
Reportáž: Velká cena Zaječí v podání Zebra systems
Reportáž: Velká cena Zaječí v podání Zebra systems
ComSource: Objem DDoS útoků na české firmy se vrátil na obvyklou úroveň
ComSource: Objem DDoS útoků na české firmy se vrátil na obvyklou úroveň