Hlavní navigace

Vítězné projekty Microsoft Awards 2012

16. 4. 2012
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor:
Se kterými projekty uspěli partneři Microsoftu nad konkurencí v ČR? Přehled vítězných řešení vám odhalí zakázky, které klientům pomohly výrazně snížit náklady, zlepšit firemní procesy i zvýšit produktivitu zaměstnanců.

Do 14. ročníku soutěže Microsoft Awards 2012 partneři přihlásili celkem 71 projektů, ale jen sedm z nich zvítězilo a dalších osm se dostalo do finále. O přehledu vítězných projektů jsme vás již informovali. Nyní vám představíme projekty partnerů podle přínosů zákazníkům, inovativnosti řešení a dalších kritérií, na jejichž základě odborná komise projekty hodnotila.

Business Productivity

V kategorii Business Productivity zvítězila společnost KPCS CZ s řešením komplexní modernizace komunikačních technologií ve firmě AVE CZ odpadové hospodářství. KPCS po analýze možností komunikačního systému Microsoft Lync Server 2010 a porovnání s existujícím prostředím založeném na Microsoft Office Communications Server 2007 R2 navrhl migraci na nejnovější verzi. Změna klientovi přinesla nový pohled na komunikaci, usnadnění práce a úspory v provozních výdajích. KPCS také vypracoval restrukturalizaci komunikační metodiky.

Lync přebírá hlasové služby a dochází tak k vyřazování telefonních ústředen. Uživatelé oceňují jednoduché a všem dostupné konferenční služby. Nové ovládání Lync nám navíc ušetří tisíce člověkohodin ročně. Velmi jsme ocenili, že pro migraci z OCS na Lync jsme nemuseli pořizovat nový hardware,“ shrnul přínosy Jan Svatoš, manažer IT, AVE CZ.

Finalistou kategorie se stal CDL System s intranetem a ECM pro petrochemickou skupinu Unipetrol. Centrální intranetové řešení zahrnuje publikační nástroje pro útvar interní komunikace, centrální úložiště dokumentů, týmové weby a set nadstavbových aplikací. Aplikace jsou zaměřeny zejména na centralizaci informací z několika datových zdrojů a jejich jednotnou publikaci směrem k uživatelům. Projekt zahrnoval i nasazení technologie pro analýzu využití portálu a jednotlivých částí obsahu. Intranet využívá Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise. Řešení pokrývá celkem na 3 500 uživatelů z osmi společností holdingu rozmístěných po celém území České republiky.

Data Management & Business Intelligence

Vítězem kategorie se stala společnost Stormware s projektem reportingu a performance managementu pro Semix Pluso a dceřiné společnosti prostřednictvím řešení Pohoda BI. Nízké náklady na implementaci a údržbu Pohoda BI podle partnera dále usnadňují nasazení u kteréhokoliv uživatele ekonomického systému stejné značky. Jádro řešení tvoří tři základní scénáře Doklady, Sklady a Účetnictví, které pokrývají běžné požadavky na analýzu dat.

Zástupci oceněných partnerů v rámci Microsoft Awards 2012

Pohoda BI nám značně pomáhá s controllingem. Reporty a analýzy zpracováváme velmi pohodlně, nejraději v Excelu. Díky denním aktualizacím dat pracujeme se zaručeně čerstvými informacemi pro strategické i operativní rozhodování. Na jejich základě se nám podařilo optimalizovat mnoho pracovních postupů ve všech divizích a dceřiných firmách... S ročním odstupem nám vychází tato čísla: úspora 28 hodin měsíčně pro top manažery a 40 hodin měsíčně u manažerů na úrovni středního managementu. Investice do samotného řešení Pohoda BI se nám vrátila během 6 měsíců,“ vyhodnucuje Michal Čižmár, jednatel Semix Pluso.

Titul finalisty kategorie získala firma Intelligent Technologies za datový sklad a korporátní reporting pro Marks &  Spencer. Intelligent Technologies dodala BI řešení, které zahrnuje problematiku obchodu a marketingu, logistiky, skladových zásob, HR, controllingu a věrnostního programu. Jednotný datový sklad poskytuje informace o aktuálním stavu a historických souvislostech.

Marks & Spencer tak získal souhrnný i detailní pohled na prodejní data pro podporu řízení a plánování strategických cílů. Díky jednotnému analytickému nástroji klient zvýšil efektivitu, dokáže lépe vyhodnocovat prodejní marže, sledovat sezónní zboží a analyzovat slevové akce. Nástroj mu zároveň slouží pro vyhodnocování plánů pro obchodní ukazatele, analýzy a predikce optimálního množství pro nákup zboží a vyhodnocování efektivity věrnostního programu.

Privátní cloud a správa infrastruktury

Kategorii kraloval Dell Computer s dodávkou privátního cloudu pro Arbes Technologies. Cílem projektu bylo zjednodušení provozu a správy aktuálních služeb a dosažení fexibility při nasazování nových systémů. Zákazník dlouhodobě využíval velké množství jednotlivých serverů náročných na správu. Dell doporučil migrační postupy pro existující operační systémy počínaje Windows 2000 až po různé *NIX distribuce. Celý projekt byl vybudován během 30 pracovních dní včetně projektové a designové dokumentace a implementačních prací.

Realizace vedla k úspoře nákladů na provoz infrastruktury a času při zavedení nových služeb. Klient získal jednoznačně definované SLA, RPO a RTO, vyšší dostupnost serverů a služeb a přesně stanovenou cena za virtuální stroj. Řešení umožňuje reportování a zpětné účtování a podává přehled o dostupnosti prostředí.

Do finále se probojovala společnost Autocont CZ se systémem AC ProFond pro organizaci Člověk v tísni (ČVT). Řešení AC ProFond umožňuje pracovníkům ČVT na misích lépe kontrolovat čerpání projektových i zdrojových rozpočtů, a to i když jsou týdny off-line. Pracovníkům na ústředí odpadla díky synchronizaci centrální databáze s lokálními časově náročná kontrolní práce. Aktuální výkaznictví umožňuje ČVT získávat financování i od dárců, od kterých to dříve nebylo v takovém rozsahu možné. Řešení AC ProFond využívá základní funkčnost systému Microsoft Dynamics NAV, kterou AutoCont rozšířil o řešení specifických potřeb neziskových organizací.

Pro více než trojnásobný nárůst zdrojových projektů Člověku v tísni stačil jen poloviční nárůst pracovníků finančního oddělení. Toho bylo možné docílit ale jen díky tomu, že Člověk v tísni nastavil na nový účetní systém přísné požadavky,“ uvedl Jan Kamenický, finanční ředitel organizace Člověk v tísni.

Microsoft Dynamics CRM

S řešením Microsoft Dynamics CRM pro Centropol Energy zvítězil CDL System. Klient implementací řešení s využitím produktů Microsoft Dynamics (CRM a NAV) pokryl své obchodní procesy při neustálém růstu počtu zákazníků i obratu. CDL doplnil Dynamics NAV o některé funkčnosti pro oblast energetiky a ERP propojil jej se systémem České pošty pro předávání podkladů pro SIPO. Oba produkty NAV a CRM jsou vzájemně integrovány a propojeny s billingovým systémem s napojením na informační systém společnosti OTE (operátor trhu s energiemi).

Díky implementaci CRM došlo i přes 10 000x zvýšení počtu zákazníků a osminásobné navýšení tržeb k přijetí pěti nových zaměstnanců obchodního oddělení. Výsledkem projektu bylo zejména zpřehlednění a zpřesnění obchodních procesů a snížení jejich chybovosti.

Microsoft Dynamics CRM v integraci s Microsoft Dynamics NAV zvládá růst zákaznické báze o více než 10 000 nových zákazníků měsíčně a současně podporuje rozšiřování prodejní partnerské sítě z původních jednotek partnerů na současných více než 1 000 partnerů,“ vyhodnotil projekt Petr Landovský, technický ředitel a člen představenstva  Centropol Energy.

Do finále se probojovalo WBI Systems se CRM systémem pro Saint-Gobain Building Distribution CZ (SGBD CZ). Klient požadoval nástroj, který zefektivní řízení obchodu a péči o desítky tisíc zákazníků společnosti v ČR. V průběhu výběrového řízení se firma rozhodla ve spolupráci s WBI Systems nasadit na zkoušku cloudový Microsoft Dynamics CRM Online do sedmičlenného prodejního týmu SFIC, zaměřeného na prodej produktů pro vnitřní stavbu.

Pětiměsíční testování přineslo prokazatelné výsledky zejména v oblasti zkvalitnění péče o zákazníky a důsledné evidence obchodních příležitostí. Úspěch testovacího projektu přesvědčil vedení SGBD CZ pro nasazení cloudového CRM pro všechny členy svého obchodního týmu značky Raab Karcher v ČR. Pokud se implementace v celorepublikovém měřítku úspěšně podaří, bude Microsoft Dynamics CRM 2011 nasazeno v celém regionu východní Evropy, tedy i v Polsku a Maďarsku.

Vývoj software a webových aplikací

Jako nejlepší byly v této kategorii vybrány webové služby Asseco Central Europe z core banking systému StarBuild II ve Stavební spořitelně České spořitelny (SSČS) pro front-end systémy České spořitelny a Servis 24. Nový core-banking systém je postaven na platformě Microsoft .NET. Jedním z jeho klíčových aspektů je servisně orientovaná architektura (SOA). Využitím webových služeb došlo prostřednictvím ESB vrstvy (Enterprise Service Bus) ČS k on-line propojení systémů StarBUILD II v SSČS a front-end systémů na straně ČS. Implementovaná technologie SOA architektury umožňuje dále rozšiřovat portfolio poskytovaných webových služeb a tím umožnit zpřístupnění dalších funkcionalit core systému i jiným externím front-end aplikacím.

Finalisté Microsoft Awards 2012On-line propojení našeho core-banking systému s front-endovými aplikacemi České spořitelny nám umožní zkrátit naši reakční dobu, automatizovat další části procesů souvisejících s vyřizováním klientských požadavků a poskytovat reálná aktuální data ostatním systémům. Na projektu oceňujeme zejména dodržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu,“ říká Robert Drozda, ředitel úseku Informační technologie, Stavební spořitelna České spořitelny.

Finalistou kategorie se stal Comparex CZ s řešením schvalování a evidence smluv ve společnosti Ringier Axel Springer CZ. Do schvalování přináší modul Smlouvy výhody elektronických procesů, jako jsou rychlost, možnost zástupu, práce v jiné lokalitě, průkaznost času i osoby, která schválení provedla nebo historii změn a práce se smlouvou.

Elektronická evidence přináší sdílení smlouvy bez nutnosti jejího kopírování nebo zpřístupnění originálu, přehled o přístupu ke smlouvě a textové i parametrické vyhledávání. Součástí řešení jsou i reporty smluv, které je možné vypovědět nebo které by měly být přepracovány.

Modul pro zpracování smluv v systému Boss byl první aplikací pro elektronické schvalování ve vydavatelství Ringier ČR. Příjemně nás překvapil okamžitý přínos po nasazení aplikace a její vstřícné přijetí ze strany uživatelů. V současné době aktivně zvažujeme nasazení dalších modulů pro elektronickou správu interních procesů,“ dodal k přínosům Jindřich Pavel, vedoucí projektu Ringier Axel Springer CZ.

Veřejné cloudové služby

V kategorii zvítězil AutoCont CZ s řešením Microsoft Office 365 pro soutěž Miss Princess of the World společnosti Portalmedia production agency. Klient hledal vhodné prostředky pro efektivní komunikaci s partnery a koordinaci svých aktivit v jednotlivých regionech na světě. Původním záměrem bylo nalezení řešení pro videokonference, ale díky skladbě služeb a správě celého systému bez potřeby provozovat vlastní technologie klient zvolil Office 365.

Lync Online nám částečně nahradí i telefony. Každý měsíc na nich ušetříme přibližně 35 000 Kč… Největším přínosem jsou však nové možnosti, které nám pomohl otevřít. Už v rámci fnálového večera tak mohli do poroty vzdáleně zasednout porotci z Itálie, Spojeného království a Jihoafrické republiky. Příští rok pak počítáme až s 50 vzdálenými porotci, kteří budou nejen hlasovat, ale budou se také prostřednictvím živého vstupu moci účastnit finálového večera,“ shrnul přínosy Viktor Krča, prezident soutěže a majitel společnosti Portalmedia production agency

Do finále se dále probojovala společnost CreativeMages s e-shopem CReativeMageShop pro Clinical Hair & Skin postaveným na platformě Microsoft Dynamics CRM 2011 Online a Office 365. E-shop poskytuje klientovi na jednom místě informace o zákaznících včetně sledování jejich pohybu po stránkách a informací o tom, jaké produkty je zajímaly. Nabízí různé přístupy pro tvorbu cen, kompletní ovládání e-shopu přímo z CRM systému, věrnostní programy a automatický systém zasílání e-mailových zpráv. Řešení je možné přizpůsobovat z pohledu grafiky i funkcionalit a rozšířit o registrační, rezervační a slevové systémy.

Práce s e-shopem mě dříve stála hodně úsilí a neměla jsem informace o zákaznících na jednom místě, ale po nasazení nového e-shopu mám vše přehledně v Microsoft Dynamics CRM,“ říká Lenka Kašpaříková majitelka, Clinical Hair & Skin.

Druhým finalistou se stala společnost AVE Soft s produktem Advokátní kancelář bez starostí. Řešení využívá služeb Microsoft Office 365 pro potřeby kancelářské agendy i komunikace. Základem strategie produktu je kompletní přesun serverové části IT do cloudu. Odpadají opakované investice do serverů a licencí a také zajišťování jejich údržby a zálohování. Pro správu notebooků a počítačů AK může být využita cloudová služba Intune.

DT24

Součástí řešení je pronájem informačního systému Evolio Advokátní kancelář, který umožňuje vést elektronický spis a nabízí řadu modulů. Data jsou umístěna v cloudu Windows Azure, a uživatelům tak pro práci stačí notebooky s mobilním 3G internetem.

Řešení snižuje náklady na provoz IT a zavádí účtování podle počtu uživatelů. Umožňuje využití videokonferencí a zabezpečeného chatu, SharePoint Online pro správu dokumentů, odkazů a článků a Microsoft Exchange Online pro poštu a týmovou práci.

Zdroj: Microsoft

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

Webcast: Bezpečnostní katastrofy v roce 2021 …a jak jsme se (ne)poučili
Webcast: Bezpečnostní katastrofy v roce 2021 …a jak jsme se (ne)poučili
T-Mobile v roce 2023 utržil přes 30 miliard korun, mírně vzrostl počet zákazníků
T-Mobile v roce 2023 utržil přes 30 miliard korun, mírně vzrostl počet zákazníků
Jak si usnadnit nákup nábytku on-line
Jak si usnadnit nákup nábytku on-line
Zažijte revoluci v cloudovém byznysu, zapojte se do distribuce Microsoft ERP Packages
Zažijte revoluci v cloudovém byznysu, zapojte se do distribuce Microsoft ERP Packages
Obrazem: Šestidílná ATC Enterprise Roadshow přivítala přes 500 resellerů
Obrazem: Šestidílná ATC Enterprise Roadshow přivítala přes 500 resellerů
GFI Software: AI považuje za klíčový prvek IT bezpečnosti jen šestina českých firem
GFI Software: AI považuje za klíčový prvek IT bezpečnosti jen šestina českých firem