Hlavní navigace

Hynek Tyl (eD group): Nebojíme se dělat inovační vlny v českém IT

2. 4. 2024
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: eD group
Technologická skupina eD group v roce 2018 započala transformační cestu s cílem poskytovat komplexní spektrum služeb od klasické distribuce po digitální marketing. Hynek Tyl, zakladatel a majitel skupiny, shrnuje dosavadní úspěchy v nových i současných směrech a přibližuje, v čem jeho filozofie na lokálním trhu vyniká.

V době, kdy na poli IT platí heslo „technologie nikdy nespí“, si celá řada podniků uvědomuje, že k dosažení a udržení úspěchu je nutné adaptovat se novým situacím nejen zvenku, ale i zevnitř. I proto technologická skupina eD group před časem započala rozsáhlou transformaci s cílem stát se silným hráčem v regionu střední a východní Evropy.

Tváří tohoto přerodu od tradičního distributora v komplexní technologický kolos se stal Hynek Tyl, hlavní akcionář skupiny, jenž stál u zrodu IT distribučního trhu v České republice. „Před pěti lety jsme si dali vizi, že propojíme obchod, software a služby do jednoho kohezního řetězce,“ vysvětluje Hynek Tyl. „V každém z nich působí klíčové firmy, které označujeme jako naše pilíře, k nimž je přidružených zhruba dvanáct dceřiných společností. Ty přinášejí nové technologie, zkušenosti a pohledy na trhy, ve kterých působíme.“

Rok 2023, jenž se vlivem nárůstu mzdových nákladů a inflaci nesl v duchu přiškrcování firemních i spotřebitelských výdajů, podle Hynka Tyla potvrdil, že ekonomickým turbulencím lze čelit právě systematickým rozvojem do více směrů a diverzifikací rizik. „I když se nám nepodařilo navázat na předchozí kontinuální tříletý růst, investovali jsme významné zdroje do transformace skupiny z obchodní na technologickou,“ říká.

Hynek Tyl, zakladatel a hlavní akcionář

Autor: eD group

„Jsme jednou z mála firem vlastněných fyzickými osobami bez investičního kapitálu či vstupu zahraničního subjektu, která se postupně přerodila v holdingovou strukturu, jež dokáže expandovat a vytvářet nové projekty,“ popisuje okolnosti Hynek Tyl. „Poslední tři až čtyři roky ukázaly, že v procesu transformace jsme pravděpodobně někde v polovině. Několik nových projektů jsme založili nebo získali akvizicí, učíme se s nimi pracovat a zjišťujeme, jak je integrovat. Učíme se i to, jak méně efektivní směry opustit ve smyslu, že si necháme softwarovou technologii a využijeme ji někde jinde.“

Jedním z úspěšně akvírovaných projektů je například Pumpedu, jež nabízí vzdělávací produkty a specializovaný IT obsah. „Školení se rozbíhají velmi dobře. Pumpedu je příklad toho, že jsme našli správné lidi a teď na projektu můžeme dále úspěšně stavět,“ konstatuje Hynek Tyl. Avšak přiznává, že jedna z loňských akvizic naopak úspěšná nebyla, byť nabídla zajímavé know-how.

Je důležité dávat týmům impulz, aby se nebály metody pokus-omyl-poučení a aby se naučily flexibilně přetvářet vytvořené technologické projekty tak, aby se maximálně využil jejich softwarový potenciál, i když původní záměr byl jiný. „Naše týmy napříč firmami mají hlavy plné nápadů. Avšak často pro nás není nejtěžší inovaci vymyslet a uvést do provozu, ale pomoci partnerům najít odvahu ji implementovat, vyjet ze zajetých kolejí. A občas musíte některé zaparkovat do šuplíku, počkat na její pravý čas,“ usmívá se Hynek Tyl.

Pilíře pro pokrok i stabilitu

Nejrychlejší růst posledního roku Hynek Tyl vidí v projektovém byznysu IT infrastruktury firmy DNS i digitálních službách marketingových agentur sdružených pod značkou DFMG. Právě infrastrukturní projekty DNS a digitální marketing a služby DFMG budou podle něj společně s distribucí eD system a softwarovými produkty a službami E LINKX tvořit čtveřici pilířů, na kterých technologická skupina eD group chce stavět svou budoucnost.

Profily společností skupiny eD group

eD system Jeden z lídrů IT B2B distribuce na českém a slovenském trhu, portfolio obsahuje produkty od více než pěti set předních světových IT značek.

DNS Stabilní distributor s přidanou hodnotou (VAD) rozčleněný do divizí Dell Technologies, HPE, IBM, Hitachi, Security, Newtech a Partner Development. Nabízí kompletní i částečné dodávky ICT infrastruktury a školení.

E LINKX Společnost se zaměřuje na vývoj a dodávky komplexních softwarových řešení a působí i jako systémový integrátor.

Digital First Marketing Group Marketingová skupina DFMG spojuje zkušenosti a know-how agentur Dark Side, Pria System a Insighters.

Datron Specialista na síťovou infrastrukturu, vývoj aplikací a vzdělávání v oblasti ICT. Do eD group se připojila v září 2022, kdy se zároveň součástí společnosti stala softwarová divize VAD distributora DNS.

WinShop software Vyvíjí a dodává v ČR a SR obchodní, pokladní a skladový systém WinShop. Řešení zajišťuje informace o pohybu zboží a dokladů ve všech oblastech maloobchodního i velkoobchodního prodeje.

Pumpedu Poskytovatel školení, dříve známý jako KEY Trainings. Specializuje se na kurzy a školení pro jednotlivce i organizace, prezenčně i online. Součástí technologické skupiny je od března 2023, spadá pod distributora DNS.

„Každá z těchto čtyř firem si definuje klíčové směřování a akviziční příležitosti. Chceme přibírat nové projekty, ale musí docházet i k vnitřní optimalizaci. Filozofií celé skupiny je neustále něco zakládat a rozvíjet nové směry, nové příležitosti,“ podotýká Hynek Tyl. O vnitřní optimalizaci podle něj svědčí i to, že eD group původně chtěla stavěl na šesti pilířích, následně se ale ukázalo, že dva projekty rostou pomaleji než zbývající čtyři. Technologická skupina proto dvě menší firmy integrovala a z původně šestinohé židle se stala tradiční čtyřnohá.

Hynek Tyl se ovšem netají plány další nohy nabrat zpátky. „Hledáme další dva velké projekty, ze kterých bychom v následujících dvou až třech letech mohli vytvořit nové pilíře,“ poodhaluje plány do budoucna. Z procesu transformace a restrukturalizace navíc přirozeně vyplynul dvoustupňový systém velkých a menších firem. „Menší jsou spíše v oblasti rozvoje, zatímco ty velké – nosné – pomáhají vytvářet dlouhodobou stabilitu,“ vysvětluje Hynek Tyl.

Přestože největší vlnu akvizic, kdy se během čtyř let technologická skupina rozrostla zhruba o deset firem a projektů, má už eD group za sebou, podle Hynka Tyla se stále drží hesla, že chce vhodně doplňovat firmy z oblasti obchodu, vývoje softwaru a digitálního marketingu. Neznamená to ale, že se skupina bude dívat jen po větších rybách. „Všechny firmy musejí do mixu přinášet svoje specializované dovednosti. Pokud budou velké, vytvoří další pilíř, když budou menší, začlení se pod dosavadní firmy jako speciální projekt. Tím vlastně rozlišujeme velké a malé akvizice.“

Druhotným efektem akvizice vzdělávacího projektu Pumpedu je, že eD group neposkytuje školení jen dodavatelům a zákazníkům, ale využívá ho i interně v rámci skupin. „Podobně jsme využili technologie na optimalizace projektového řízení, které jsme v poslední době získali. Ty využíváme i pro svoji potřebu, abychom lépe sledovali vlastní projekty a kapacity, ale i v komerčních zakázkách,“ popisuje Hynek Tyl vzájemnou synergii ve službách technologické skupiny. „Postupnými kroky chceme přetransformovat skupinu, tak aby zůstala stále inovativní, ale aby úspěšně fungovala i její vnitřní efektivita.“

 Evoluční výměnou proti proudu

Do budoucna bude skupina klást důraz na větší efektivitu i v oblasti lidských kapacit, a proto pozorně sleduje, ve kterých oblastech mohou přijít vhod mladší pracovníci s novými kompetencemi. Jako příklad Hynek Tyl jmenuje digitální marketing: „Ukazuje se, že v případě některých projektů již není nejvhodnější, aby je rozbíhala moje generace,“ konstatuje pragmaticky a dodává: „Neřekl bych, že jsme ve stadiu hromadného nabírání, spíš selektivně hledáme talenty do jednotlivých projektů.“ 

Hynek Tyl si uvědomuje, že probíhá přirozená evoluční výměna, a po vzoru Gaussovy křivky rozložení populace má zájem na tom, aby skupina tento trend přirozeně kopírovala. „Máme zájem jak o extrémně mladé ročníky, tak o ty střední a starší, protože každý ročník přináší určitý balík zkušeností. Je důležité si uvědomit, že působíme v B2B byznysu, kde proti nám stojí firmy, které jsou specificky v českém IT poměrně konzervativně založené. Řekl bych, že jsme svým způsobem rarita proti jiným trhům, protože mezi našimi většími konkurenty na tuzemském trhu už není ani jedna ryze česká firma, a tyto společnosti v některých oblastech stagnují, ale dál si drží dobré postavení na trhu díky velice dlouhodobým kontaktům a neochotě výrobců a zákazníků něco měnit,“ poukazuje na zastaralé lokální poměry v distribuci Hynek Tyl.

„My jdeme trochu proti proudu. Aktivně chodíme za výrobci s novými nápady, novými službami. U části trhu to začíná po delší době, kdy to děláme, rezonovat, ale pořád vnímáme, že nemůžeme opustit ani vysoce konzervativní trh. Vlastně mě poněkud překvapuje, že ačkoli IT platí za vysoce inovativní obor, IT byznys je mnohem méně nakloněný změnám,“ upřesňuje Hynek Tyl s tím, že eD group chce zůstat na českém trhu prospěšný i pro konzervativní část trhu, která si někdy nemusí ani připouštět, že by měla inovovat.

„Typicky to lze ilustrovat na prodeji softwaru jako služby, kdy většina výrobců a prodejců nemá problém pochopit, jak a kde technologie SaaS prodávat, ale největší potíže jim dělá přesvědčit své lidi ve firmách, že jim inovativní přístup získá další přidanou hodnotu. Zpočátku jsem si myslel, že jedinou cestou je firmu úplně omladit, ale postupem času jsem dospěl k názoru, že nejoptimálnější je mít mezi pracovníky zastoupené všechny věkové kategorie,“ zamýšlí se Hynek Tyl.

 Technologické vize a výzvy

Jestliže před šesti lety, kdy se eD group vydal na svoji transformační pouť, se zdálo, že hlavním impulzem pro změnu je digitalizace podniků, v současné době Hynek Tyl pozoruje, že i v distribuci vznikají zcela nové fenomény. „Jedním z nich je například umělá inteligence, automatizace obchodních procesů či nástup robotů a robotických pracovišť,“ vyjmenovává a obratem dodává: „Existuje spousta výzev a je jasné, že abychom udržovali správný směr, musíme každé dva až tři roky přehodnocovat svoje vize.“

Jméno: Hynek Tyl

Pozice: zakladatel a hlavní akcionář eD group

Role: Klíčová osobnost celé technologické skupiny, stál u počátků českého IT distribučního trhu. Soustředí se na vyhledávání akvizičních příležitostí, určování strategického směřování organizačních celků i koordinaci spolupráce napříč jednotlivými firmami.

Jednou z osobních výzev zakladatele skupiny je prostřednictvím transformace ještě více propojovat partnery, výrobce a další poskytovatele služeb do jednoho všestranného ekosystému. Uvědomuje si ale, že proces musí být selektivní. „Existuje určité množství partnerů, kteří se s naší vizí ztotožní rychleji. Dobrým partnerem pro nás ale budou i firmy, jež svůj obchodní model zachovají, protože můžeme budovat vzájemnou synergii na hlubokých zkušenostech a znalostech poměrů na lokálním trhu.“

Co může eD group svým partnerům nabídnout? „Prodávat produkt je v současné době složitější disciplína, která nezahrnuje jen kvalitní podporu prodeje, ale i vhodné marketingové zacílení. Řekl bych, že v této oblasti jsme ideálním partnerem, protože díky kombinaci našich technologií, kompletní marketingové podpory a vzdělávacího know-how dokážeme na trh dostat i produkty, které ostatním distributorům prodávat nejdou. Zvládneme vhodně optimalizovat jak logistickou, tak propagační stránku, což je mix, ze kterého těží jak výrobce, tak reseller,“ vysvětluje silné stránky pilířové vize Hynek Tyl.

DT24

K nejbližším plánům do budoucna uvádí, že i nadále chce tuzemské prostředí obohacovat o kvalitní a vysoce inovativní projekty. „Máme spoustu aktivit, díky kterým můžeme výrobcům a zákazníkům poskytovat přidanou hodnotu. Naší filozofií ale je, abychom byli prospěšní všem typům firem, od těch vysoce inovujících až po ty tradiční, pro které tu jsme odpradávna. Svým způsobem zůstáváme nohama v konzervativním byznysu, ale prostřednictvím nových projektů s přidanou hodnotou – ať už přes software nebo digitální služby – máme ambice překročit hranice regionu, v němž působíme, a dostat se i do dalších dvou tří zemí. V příštích pěti letech proto chceme selektivně otestovat, se kterými softwarovými nástroji má expanze smysl,“ nastiňuje svoje plány Hynek Tyl a potvrzuje, že stagnace je slovo, jež v jeho slovníku zcela chybí.

Zdroj: ChannelWorld

 

Tento text původně vyšel ve vydání magazínu ChannelWorld z března 2024.

Číslo bylo zaměřeno na témata osobních zařízení, bezpečnosti a širších trendů v oblasti umělé inteligence.

Můžete si ho objednat i v elektronické podobě.

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

Sophos: V 90 % útoků v roce 2023 kyberzločinci zneužili protokol RDP
Sophos: V 90 % útoků v roce 2023 kyberzločinci zneužili protokol RDP
Takanori Inaho je novým generálním ředitelem Epson Europe
Takanori Inaho je novým generálním ředitelem Epson Europe
Renáta Bláhová Krausová (Exclusive Networks): Fungujeme jako spojovací článek
Renáta Bláhová Krausová (Exclusive Networks): Fungujeme jako spojovací článek
Jak zpracovat dokumentový salát
Jak zpracovat dokumentový salát
Atos v roce 2023 nepatrně zvýšil výnosy a odvolal finanční cíle
Atos v roce 2023 nepatrně zvýšil výnosy a odvolal finanční cíle
Canalys: Jaro přichází, globální trh PC meziročně vykvetl o 3 %
Canalys: Jaro přichází, globální trh PC meziročně vykvetl o 3 %